Om NJ-kurserna

NJ står för Njálmálasj, lulesamiska för muntlig. NJ-kurserna har muntliga språkfärdigheter i fokus. I kurserna utvecklas även skriftliga språkfärdigheter och kunskaper om språkets uppbyggnad.

 

Undervisningen följer olika teman baserat på vardagliga företeelser och samisk traditionell kunskap.

 

Sámij åhpadusguovdásj erbjuder för närvarande NJ-kurser i lulesamiska, umesamiska och sydsamiska.

 

NJ-kurserna består av sex kurser som kan läsas i en följd eller som enstaka kurser.

I och med att NJ-kurserna innehållsmässigt bygger på varandra skapas en progression redan från kurs 1.

 

Skolans mål är att en deltagare efter kurs 6 utvecklat grundläggande färdigheter i samiska och kan på ett enklare sätt, och med viss hjälp, använda språket i såväl tal som skrift.

Upplägg

Undervisningen består av praktiska och teoretiska aktiviteter både inom- och utomhus, till exempel gruppövningar, enskilda arbeten, varierande fysiska aktiviteter och grammatiska genomgångar.

 

Undervisning och kommunikation på samiska

Undervisningen sker huvudsakligen på samiska, där läraren hänvisar till plats eller tillfällen att använda sig av svenska. Kommunikationsspråket mellan deltagarna ska i största möjliga mån också vara på samiska för att skapa en språkrik lärmiljö och ett lärande sinsemellan.

 

Vid praktiska övningar kan giellatjiehppe komma att delta. Giellatjiehppe är lulesamiska. Med begreppet menas språkbärare som stödjer deltagarna i muntlig kommunikation.

Innehåll

Se respektive kurs för innehåll.

Kursplan

Kurs 1-3 följer Skolverkets kursplan i samiska årskurs 6 med samiska som förstaspråk.

 

Kurs 4-6 följer Skolverkets kursplan i samiska årskurs 9 med samiska som förstaspråk.

Grundläggande krav

Grundläggande krav (behörighet) till språkkurser vid Sámij åhpadusguovdásj anges under Allmänna villkor.

Specifika krav

Personligt brev (som fri textruta i ansökan)

Sámij åhpadusguovdásj lägger stor vikt på ditt personliga brev. I ett personligt brev berättar du om dig själv, din koppling till och erfarenheter av det samiska språket, samt din motivation till att läsa kursen.

 

Digital kompetens

För att kunna ta del av kursens studiematerial krävs digital kompetens. Till exempel att kunna hantera mejl, lyssna på ljudfiler och spela in ljudfiler utifrån instruktion av lärare.

 

Språkliga kunskaper

Språkkurs 1: inga förkunskaper eller språkfärdigheter i samiska krävs.

Språkkurs 2-6: förkunskaper och språkfärdigheter motsvarande tidigare kurs/kurser eller motsvarande.

Nyfiken på hur en skoldag kan se ut?

Följ oss på Instagram!

Aktuella kurser
och språkaktiviteter

Undrar du över något?
Hör av dig!

0971-440 00

Adress: Borgargatan 2, 962 31 Jokkmokk

E-post: info@samernas.se