Slöjdutbildningar

Duodji – Duodje – Vätnoe

Vill du lära dig grunderna i duodje?

Vill du fördjupa dig i din släkt- och områdestradition? Då ska du söka till våra helårsutbildningar i garra- och dibmaduodje!

Utbildningarnas syfte

Helårsutbildningarna i duodje/duodji/vätnoe vid Sámij åhpadusguovdásj syftar till att ge dig som student grundläggande kunskaper i dibma- (skinn och textil) eller garraduodje (trä och horn). Utöver de lärarledda lektionerna arbetar du som student vid Sámij åhpadusguovdásj duodjeutbildningar självständigt, 20 timmar per vecka, för att nå uppsatta mål. I helårsutbildningarna ingår även studier i samiska språk och samisk kultur och historia.

 

Vidare får du kännedom om duodjens bakgrund och dess betydelse i det samiska samhället. Du lär dig processen från insamlandet av råvara och material i naturen till skapandet av färdig produkt tillsammans med dina lärare och andra kunskapsbärare.

 

Sámij åhpadusguovdásj arbetar för att bevara och utveckla det samiska materiella och immateriella kulturarvet. Utbildningen lägger därför stor vikt vid traditionell kunskap för att du ska kunna förvalta och ge den vidare efter avslutad utbildning.

 

Utbildningen sker på heltid under ett till två läsår. Efter utbildningen kan du söka vidare till studier inom hantverk och duodje. Det finns även möjlighet att söka till YH-utbildning som hantverkslärling, där utbildningen bygger på “lärande i arbete” och du som student arbetar med en erfaren handledare inom den duodje du fördjupar dig inom.

 

Målet är att ge dig grundläggande kunskaper i olika duodjetekniker som ger dig en bas för att kunna utveckla ditt formspråk som hjälper dig vidare i ditt arbete med duodje.

 

Det första året syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om material och tekniker. Under det andra läsåret får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper. En del av din fördjupning ska utmynna i ett specialarbete som visas i Oahppij vuosádis (studentutställningen) som genomförs under Jokkmokks vintermarknad. Det andra året avslutas med en studentutställning som visas under sommaren på Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum.

 

Utbildningarnas styrdokument och intyg

Utbildningen följer de nationella kursplanerna inom hantverksteknik, samisk kultur och historia samt moderna språk. Sámij åhpadusguovdásj utfärdar intyg till dig som student i samband med läsårsslut. Intyget talar om vilka moment du genomgått under läsåret. Intyget kan användas som utlåtande, om du söker till vidare studier inom hantverk och duodje.

Specifika krav

Personligt brev – Du berättar om dig själv och om vilka erfarenheter av du har av samiskt hantverk. Beskriv också vad duodje betyder för dig.

 

Referensperson – Uppge namn på en person som känner dig och vilka kunskaper du har inom duodje.

Nyfiken på hur en skoldag kan se ut?

Följ oss på Instagram!

Undrar du över något?
Hör av dig!

0971-440 00

Adress: Borgargatan 2, 962 31 Jokkmokk

E-post: info@samernas.se