Slöjdutbildningar

Duodji – Duodje – Vätnoe

Allmän information

Utbildningen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper i samiskt hantverk genom att vägleda dig och dina medstudenter i era områdestraditioner.

 

Inom utbildningen läser du samiska språk som hör till ditt område samt samisk kultur och historia och samiska språk som obligatoriska ämnen för att uppnå studier till 100%.

 

Undervisningen i duodje ger dig kännedom om sameslöjdens bakgrund och dess betydelse i det samiska samhället. Du lär dig processen från det att hämta råvara från naturen till färdig produkt som du själv skapar med hjälp och handledning av lärare och kunskapsbärare. Inom undervisningen läggs stor vikt vid traditionell kunskap i hantverksutövandet och utvecklar dig i den kunskapen, för att även du ska kunna förvalta den och ha möjlighet att ge kunskapen vidare.

 

Utbildningen sker på heltid från ett- och upp till två läsår. Efter utbildningen kan du söka vidare till studier inom hantverk och samiskt hantverk. Det finns även möjlighet att söka till YH-utbildning som hantverkslärling, där utbildningen bygger på “lärande i arbete”, där du som student arbetar med en erfaren handledare inom det hantverk du fördjupar dig inom.

Det samiska materiella och immateriella kulturarvet är viktigt för oss och Sámij åhpadusguovdásj arbetar dagligen för att bevara och utveckla detta.

 

Under det andra läsåret ska varje student genomföra och presentera två stycken olika specialarbeten, där studenten väljer en fördjupning inom någon eller några tekniker. Detta presenteras sedan visuellt och med text till en av de två utställningar som genomförs under vårterminen av år två. Utställningarna genomförs i samband med Jokkmokks vintermarknad i skolans lokaler och i en sommarutställning vid Ájtte – fjäll- och samemuseum.

 

Målet är att du som student ska känna dig trygg i de slöjdartraditioner som hör till din familj och släkt. Med de kunskaper du förvärvat vid Sámij åhpadusguovdásj ska du ha utvecklat ett individuellt formspråk som tar dig vidare i ditt arbete inom duodje/duodji/vätnoe.

Utbildningens styrdokument

För slöjdutbildningen ingår undervisning inom samisk kultur och historia samt samiska språk som obligatoriska ämnen för att uppnå studier till 100%.

 

Utbildningen följer de nationella kursplanerna inom hantverksteknik, samisk kultur och historia samt moderna språk. Samt den nationella läroplanen för vuxenutbildning.

Intyg vid avslutade studier

Sámij åhpadusguovdásj utfärdar intyg till dig som student i samband med läsårsslut.

 

Intyget bekräftar att du följt utbildningsplan och visar på genomförda tekniker och hantverk. Intyget kan användas som utlåtande, om du söker till vidare studier inom hantverk och samiskt hantverk.

Vad som förväntas av dig som student vid Sámij åhpadusguovdásj

Som student förväntas du följa Sámij åhpadusguovdásj uppsatta styrdokument och regelverk.

 

Utöver de lärarledda timmarna, förväntas det, att du som student vid Sámij åhpadusguovdásj hantverksutbildningar slöjdar minst 20 h per vecka för att uppnå uppsatta mål. De föreläsningar och andra arrangemang som anordnas och kopplas till utbildning som helhet och som sker under schemalagd skoltid är obligatorisk.Vissa föreläsningar under kvällstid kan ibland kopplas till utbildning och kräva obligatorisk närvaro. Sådana tillfällen meddelas i förtid.

Studiestödsberättigad heltidsstudie

Slöjdutbildningen är studiestödsberättigad för eftergymnasial nivå från CSN, för heltidsstudier.

 

För 100% studiestödsberättigad slöjdutbildning vid Sámij åhpadusguovdásj ingår ämnena duodje, samisk kultur och historia samt samiska språk.

 

För ett godkännande att du följt skolans utbildningsplan är Du förpliktigad att genomföra de kurserna; duodje, samiska språk och samisk kultur och historia.Vid ett eventuellt icke godkänt resultat, påverkar det kommande studiestöd från CSN.

Studiestöd från CSN, för dig över 20 år:

Helårsutbildningen inom samiskt hantverk listas under Konst- och kulturutbildning/Kompletterande utbildning, där Sámij åhpadusguovdásj räknas som det senare, -kompletterande utbildning.
Utbildningen hör till avdelning A2 i bilagan till studiestödsförordningen.

 

Om du är under 20 år och blir antagen som student vid slöjdutbildningen vid Sámij åhpadusguovdásj behöver du inte själv aktivt söka studiemedel från CSN. Detta handlägger Sámij åhpadusguovdásj till CSN. Studiehjälp uppgår till samma belopp som för gymnasiestudenter.

 

Mer information hittar du på CSN hemsida.

Samverkansforum skolan/studenter

Dialogen mellan Sámij åhpadusguovdásj och studenterna sker bland annat genom samverkansforum, som följer en mötesplan över läsåret.
Vid samverkansforum träffas studentkår (eller utsedda av studentkårsstyrelsen), skolans ledning tillsammans med lärare.

 

Samverkansforum är ett instrument för samverkan mellan studenter och institutionen, där olika frågor av framtidskaraktär lyfts. Du som studerande vid SÅG har möjlighet att föra vidare dina frågor, till utsedda representanter. Frågor/ärenden ska lämnas in till kallelsen, för att lyftas som en punkt vid mötet.

Försäkring

Alla inskrivna studenter vid Sámij åhpadusguovdásj är försäkrade (olycksfallsförsäkring) dygnet runt.

 

I övrigt förväntas du själv ha egen hemförsäkring för ditt lösöre.

Nyfiken på hur en skoldag kan se ut?

Följ oss på Instagram!

Undrar du över något?
Hör av dig!

0971-440 00

Adress: Borgargatan 2, 962 31 Jokkmokk

E-post: info@samernas.se