Om skolan

Sámij åhpadusguovdásj

Sámij åhpadusguovdásj är en samisk utbildningsinstitution med gamla anor. Sedan starten 1942 och fram till idag har skolan erbjudit samiska utbildningar och haft stor betydelse för det samiska samhället.

Skolan erbjuder utbildningar i olika längd från helgkurser till helårsutbildningar inom bland annat duodje, samiska språk, kultur, rennäring och samiskt mathantverk.

Buresboahtin midjiide – välkommen till oss!

Vi möts, vi lär och vi utvecklas på Sámij åhpadusguovdásj, som i folkmun även kallas Samernas.

 

Lär mer om vår historia, språken och traditionerna från ditt område, följ med våra duktiga lärare längs våra kunskapsstigar och upptäck egna språk- och formstigar.

 

Tillsammans ska vi vidareutveckla SÅG till att bli den bästa mötesplatsen och spetsutbildaren för alla samer, på och i samiska språk och näringar. Och när samhället i övrigt söker kunskap om det samiska ska SÅG finnas som ett naturligt val. Sámij åhpadusguovdásj ska bli den självklara samarbetspartnern för de samiska institutionerna i hela Sápmi.

 

Searva midjiide – eale, oahpa, ovdanáhte Sámi Ohpadusguovddažis!

Matilda Burman, Rektor vid Sámij åhpadusguovdásj sedan 2021

Allmänt om skolan

Den samiska utbildningsinstitutionen Samernas Utbildningscentrum/Sámij åhpadusguovdásj är organiserad som en stiftelse med Svenska Samernas Riksförbund (SSR), Same Ätnam samt Jokkmokks Kommun som stiftelsebildare. Stiftelsens stadgar styr verksamheten. Stiftelsen Samernas utbildningscentrum finansieras främst genom utbildningsdepartementet, Jokkmokks kommun och Region Norrbotten.

 

Skolan vill fortsätta satsa på samiskt hantverk, språk och kultur, men även ha en roll i utvecklingen av de samiska näringarna. Sámij åhpadusguovdásj är viktig och av stor betydelse för det samiska folket. Lennart Wallmark (skolans första rektor) skrev 1948: ”En folkhögskola blir aldrig färdig, den måste alltid vara stadd i utveckling, alltid sträcka sig framåt, vara levande, utvecklingsbar”.

Uppdrag & målsättning

Stiftelsen Sámij åhpadusguovdásj har till ändamål att främja utbildning av ungdom och vuxna samt att bedriva annan kulturell verksamhet.

 

Sámij åhpadusguovdásj uppdrag är att utveckla, bevara och föra vidare samiska traditioner och samisk kultur, att erbjuda en mångfald av samiska utbildningar, att vara en kulturell mötesplats samt att stärka och bevara samisk identitet och samhörighet.

Vår vision:

Lev, lär, utveckla – från generation till generation!

Vieso, åhpa, åvddånahte – buolvas buolvvaj!

Eale, oahpa, ovdánahte – buolvvas bulvii!

Viäsuoh, åhph, uvdanah – buolvaste bualvvije!

Veasoeh, lïerh, eevtedh – bolveste boelvide!

Faktureringsuppgifter

Stiftelsen Samernas utbildningscentrum
FE 2141 Scancloud
83190 Östersund

 

PDF-fakturor skickas till: samernas.utbc(@)pdf.scancloud.se

Post- och besöksadress

Borgargatan 2
962 31 Jokkmokk

Kontaktuppgifter

info@samernas.se
+46 (0) 971 – 440 00

Undrar du över något?
Hör av dig!

0971-440 00

Adress: Borgargatan 2, 962 31 Jokkmokk

E-post: info@samernas.se