Styrelse

Stiftelsens styrelse

Stiftelsen förvaltas och företräds av en styrelse, som är stiftelsens beslutande organ och har sitt säte i Jokkmokk. Stiftelsen har till ändamål att främja utbildning av ungdom och vuxna samt att bedriva annan kulturell verksamhet.

 

Stiftelsen Sámij åhpadusguovdásj, är grundad av Jokkmokks kommun, Svenska Samernas Riksförbund, SSR, och Riksorganisationen Same Ätnam, RSÄ.

 

Respektive stiftelsebildare utser styrelseledamöter till stiftelsen Sámij åhpadusguovdásj.

 

Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter, av vilka Jokkmokks kommun utser tre ledamöter, Svenska Samernas Riksförbund utser två ledamöter och Same Ätnam utser två ledamöter. Ledamöterna väljs i perioder om fyra år.

Styrelsemedlemmar

Mariana Wiik

Ordförande

Nils-Johan Labba

VIce Ordförande

Karl-Einar Enarsson

Ledamot

Nils Joel Partapuoli

Ledamot

Henrik Blind

Ledamot

Kerstin Hellgren Tobiasson

Ledamot

Bengt-Åke Kuoljok

Ledamot

Vår vision:

Lev, lär, utveckla – från generation till generation!

Vieso, åhpa, åvddånahte – buolvas buolvvaj!

Eale, oahpa, ovdánahte – buolvvas bulvii!

Viäsuoh, åhph, uvdanah – buolvaste bualvvije!

Veasoeh, lïerh, eevtedh – bolveste boelvide!

Undrar du över något?
Hör av dig!

0971-440 00

Adress: Borgargatan 2, 962 31 Jokkmokk

E-post: info@samernas.se