Språkutbildning

Giella - Giella - Gïele

Vi vill stärka språket

Sámij åhpadusguovdásj uppdrag är att utveckla, bevara och föra vidare samiska traditioner och samisk kultur, att erbjuda en mångfald av samiska utbildningar, att vara en kulturell mötesplats samt att stärka och bevara samisk identitet och samhörighet. Därför är de samiska språken viktiga för oss.

 

Vi strävar också efter att skapa naturliga mötesplatser där samiska språk och samisk kultur får vara i centrum. Detta kan vara i form av språkkvällar, slöjdträffar, föreläsningar eller bokcirklar – och förstås språkkurser.

 

Håll utkik efter kommande kurser, och mer information om våra språkutbildningar.

Aktuella språkkurser

Just nu har vi inga aktuella språkkurser öppna för ansökan – men håll gärna utkik i våra sociala medier!

Allmän info om kurserna

Sámij åhpadusguovdásj erbjuder intensivkurser i de samiska språken: nordsamiska, lulesamiska, pitesamiska, umesamiska och sydsamiska.

 

Vi har kurser som riktar sig till såväl nybörjare som samisktalande. 

För nybörjare och andraspråksinlärning är vardagens muntliga kommunikation i fokus. För samisktalande sätts fokus i text, skriftspråket och språkets uppbyggnad.

 

Kurserna indelas i två grupper:
* andraspråksinlärning, steg 1-6
* förstaspråksinlärning, steg 1-2

 

Vid steg 1 för andraspråksinlärning krävs inga förkunskaper i samiska. Målbilden är, att när studenten avslutat steg sex, ska uppnå talat språk i samiska.

 

Målet med språkkurserna är att de ska genomföras intensivt inom en sammanhängande tid, för att fördjupa sig intensivt i språket.

 

All undervisning föregår på samiska, där läraren hänvisar till plats eller tillfällen att använda sig av svenska.

 

Undervisningen följer olika teman som utvecklas för varje steg.

 

För varje kurs ska det finnas en trygghet inom gruppen, där det som sägs inom gruppen också förväntas stanna där. Då det kan komma att samtala kring språkspärrar och andra känsliga ämnen.

 

Som språkstöd tar Sámij åhpadusguovdásj in árbbetjiehppe, samisktalande i undervisningen och för olika aktiviteter. Aktiviteter kan komma att genomföras utanför kurslokalen. 

 

För varje enskild kurs/steg uppgår undervisningen till 112 undervisningstimmar och totalt max 14 dagar.

För nybörjare

Nybörjarkurserna vid Sámij åhpadusguovdásj är uppbyggda för dem som inte kan prata eller skriva på samiska, och för dem som har hört samiska i sin närhet men som inte talar själv.


Undervisningen byggs utifrån vardagsföreteelser för att kunna nyttja språket och få en direkt användning av det. Även om den muntliga kommunikationen står i fokus studeras även språkets uppbyggnad.


För de sex stegen för nybörjarkurser i samiska språken grupperas stegen i två delar.


Grund – Inom grundnivån inkluderas stegen 1 – 3 och studierna följer grundskolans kursplan, samiska som förstaspråk åk 6, i att läsa och skriva, texter och språkbruk.

 

Fortsättning – Inom fortsättningsnivån inkluderas stegen 4 – 6 och studierna följer grundskolans kursplan, samiska som förstaspråk åk 9, i att läsa och skriva, texter och språkbruk.

För samisktalande

I våra kurser för samisktalande handlar undervisningen mycket kring språkets uppbyggnad, om att läsa och skriva och att utveckla ordförrådet inom olika teman. Fokus kan bland annat ligga på att lära sig läsa texter, att börja författa egna texter enligt personliga önskemål, arbeta med översättning av texter eller att fördjupa sig inom grammatiken.

Fördjupning

Efter dina studier i samiska hos oss har du förutsättningar för att börja använda dig mer av språket i vardagen, med dina närstående och barn och även på arbetet. Du har en ökad förståelse och kan på egen hand ta dig an att läsa böcker och att skriva egna texter.

 

Med dina förvärvade kunskaper i samiska språk har du även fler förutsättningar till att söka till studier i samiska språk på högskola och universitetet.


Studiestöd
Sámij åhpadusguovdásj språkkurser är studiestödsberättigade för Sametingets korttidsstudiebidrag.


Läs mer på Sametingets hemsida, för mer information och tillvägagångssätt. https://www.sametinget.se/studiebidrag


Språkkurserna startar upp under förutsättning att det finns nog antal sökande till respektive kurs.

 

Studiematerial

Studenten får ta del av arbetsmaterial som tillhandahålls av lärare och skolan.  Eventuella läroböcker bekostar studenten själv.


DS = Davvisámegiella / Nordsamiska
JS = Julevsámegiella / Lulesamiska
ÅAS = Åarjelsaemien-gïele / Sydsamiska
UBMS = Ubmejesamien / Umesamiska
A = álggo/nybörjare
S = sámegiellak/samisktalande

NJ= Njálmálasj /Muntlig


1 – 6 = anger vilket steg/nivå kursen har. För varje steg ökas progressionen i språkundervisningen.

Undrar du över något?
Hör av dig!

0971-440 00

Adress: Borgargatan 2, 962 31 Jokkmokk

E-post: info@samernas.se