ÅASA-NJ2: Kurs i sydsamiska, steg 2

kursbanner-giella-2.jpg

Kursen passar dig som har ett vokabulär motsvarande teman för språkkurs NJ 1. Kursen är andra steget på vägen mot att kunna göra dig förstådd och förstå vad andra säger på samiska i vardagssituationer. 

I kursen utvecklar du muntliga språkfärdigheter för att kunna föra enkla dialoger i vardagssituationer. Du utvecklar även skriftliga färdigheter och kunskaper om språkets uppbyggnad. 


Sista ansökningsdag: 12 maj 2024

Studieort & kurslokal: Staare (Östersund), ABF Torvalla. Kurslokalen nås via kollektivtrafik: stadsbuss Östersund Torvalla Linje 4.

Studieavgift: 1200 SEK  

Kursledare: Brita Evelina Olofsson


Innehåll

Språkkurs NJ-2 handlar om att bygga upp ett ordförråd i samiska som baseras på kursens teman. 

Kursens teman:

  • Repetition av NJ 1
  • Rutiner i vardagen
  • Hemmet
  • Platser
  • Tid
  • Traditionell kunskap

Upplägg

Undervisningen består av praktiska och teoretiska aktiviteter både inom- och utomhus, till exempel gruppövningar, enskilda arbeten, varierande fysiska aktiviteter och grammatiska genomgångar.

Undervisning och kommunikation på samiska
Undervisningen sker huvudsakligen på samiska, där läraren hänvisar till plats eller tillfällen att använda sig av svenska. Kommunikationsspråket mellan deltagarna ska i största möjliga mån också vara på samiska för att skapa en språkrik lärmiljö och ett lärande sinsemellan. 

Vid praktiska övningar kan giellatjiehppe komma att delta. Giellatjiehppe är lulesamiska. Med begreppet menas språkbärare som stödjer deltagarna i muntlig kommunikation.

Kurstider
Kursstart: 2024-10-21
Kursslut: 2024-11-28

Kurstillfällen:
v. 43, måndag-fredag
v. 47, måndag-fredag
v. 48, måndag-torsdag

Grundläggande krav

  • Du ska ha fyllt 18 år.
  • Din ansökan ska vara komplett och inkommit i tid.

Specifika krav

Personligt brev
Sámij åhpadusguovdásj lägger stor vikt på ditt personliga brev. I ett personligt brev berättar du om dig själv, din koppling till och erfarenheter av det samiska språket, samt din motivation till att läsa kursen. 

Digital kompetens
För att kunna ta del av kursens studiematerial krävs digital kompetens. Till exempel att kunna hantera mejl, lyssna på ljudfiler och spela in ljudfiler utifrån instruktion av lärare.

Språkliga kunskaper
Förkunskaper och språkfärdigheter motsvarande NJ 1 eller motsvarande.

Läs mer om våra språkkurser:
Allmänt om språkkurserna
Vad är en NJ-kurs?

Nyfiken på hur en skoldag kan se ut?

Följ oss på Instagram!

Undrar du över något?
Hör av dig!

0971-440 00

Adress: Borgargatan 2, 962 31 Jokkmokk

E-post: info@samernas.se