Personal

Lärare

Lova Lundberg

Lärare SKINN & TEXTIL, Lule/Syd

Lärare för läsårsutbildning inom skinn och textil

+46 971 440 21
lova.lundberg[@]samernas.se

Miriam Länta

Lärare SKINN & TEXTIL, Lule/SYD

Lärare för läsårsutbildning inom skinn och textil

+46 971 440 23
miriam.lanta[@]samernas.se

Tomas Magnusson

Lärare TRÄ & HORN

Lärare för läsårsutbildning inom trä och horn

+46 971 440 00
tomas.magnusson[@]samernas.se

Johan Blind

Lärare TRÄ & HORN

Lärare för läsårsutbildning inom trä och horn

+46 971 440 24
johan.blind[@]samernas.se

Sara Aira Fjällström

SPRÅKLÄRARE

Lärare i lulesamiska

+46 971 440 15
sara.aira.fjellstrom[@]samernas.se

Evelina Olofsson

SPRÅKLÄRARE

Lärare i sydsamiska

+46 971 440 07
evelina.olofsson[@]samernas.se

Administration

Matilda Burman

REKTOR

Övergripande ansvar över verksamheten

+46 971 440 02
matilda.burman[@]samernas.se

Marja-Lena Pirak Falk

EKONOMIANSVARIG

Ekonomi och fastighetsansvar

+46 971 440 03
marja-lena.pirak-falk[@]samernas.se

Towe Andersson

ADMINISTRATÖR

Administrativa frågor om fakturor, uthyrning/bokningar, bokbeställningar etc.

+46 971 440 08
towe.andersson[@]samernas.se

Jim Marnemo

Fastighetsskötare

Daglig skötsel av fastigheter, kontakt med entreprenörer

+46 971 440 11
jim.marnemo[@]samernas.se

William Älgebrink

Kommunikatör

Ansvarig för extern och intern kommunikation

william.algebrink[@]samernas.se

Terese Sedholm Mattsson

Utbildningshandläggare

Samordnar kurser och utbildningar

terese.sedholm[@]samernas.se

Faktureringsuppgifter

Stiftelsen Samernas utbildningscentrum
FE 2141 Scancloud
83190 Östersund

 

PDF-fakturor skickas till: samernas.utbc(@)pdf.scancloud.se

Post- och besöksadress

Borgargatan 2
962 31 Jokkmokk

Kontaktuppgifter

info@samernas.se
+46 (0) 971 – 440 00