Personuppgiftspolicy

Sámij åhpadusguovdásj personuppgiftspolicy

I maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft inom EU.
Det är viktigt hos oss på Sámij åhpadusguovdásj att du känner dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter, därför har vi tagit fram ett policydokument för personuppgiftshantering. Vår dataskyddspolicy är ett levande dokument som har för avsikt att uppdateras minst en gång per år. Detta är en förkortad version av vår policy för behandling av personuppgifter.

Relevanta personuppgifter

Med personuppgifter menas namn, personnummer, adress, e-postadress och andra, av dig lämnade uppgifter som har relevans för din tid på Sámij åhpadusguovdásj.

Samtycke

När du anmäler dig till en utbildning eller kurs via vårt webbformulär ber vi dig lämna samtycke till att vi på Sámij åhpadusguovdásj behandlar dina personuppgifter vid antagningsprocessen.

 

Detta för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig och för vår administration för bland annat planering, fakturering, bokföring och även i skyldigheter enligt lag eller myndighetsutövande.

Rättslig grund

Vid kontakt med Sámij åhpadusguovdásj, till exempel när du blir antagen som elev, kursdeltagare, uppdragstagare eller liknande så träffar skolan rättslig grund för behandling av dina personuppgifter.
De rättsliga grunderna, baseras, förutom samtycke på avtal, intresseavvägning, rättslig förpliktelse, allmänt intresse eller grundläggande betydelse.

 

Personuppgiftsansvarig

Rektor vid Sámij åhpadusguovdásj är personuppgiftsansvarig.

 

Lagring av data

Vi behandlar dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt. Olika uppgifter kommer att sparas olika länge.

Som student sparar vi dina uppgifter så länge det är nödvändigt. För de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter under längre tid, så följer vi sådana riktlinjer. Bokföringslagen är en sådan lagstiftning som säger att underlag måste sparas under längre tid. Vi sparar uppgifter tills obetald faktura är betald och maximalt under ett år därefter med undantag för uppgifter som vi måste spara enligt bokföringslagen.

 

Kursintyg och/eller behörighetsintyg sparas i 50 år, enligt föreskrifter från Folkbildningsrådet.

 

Dina rättigheter

På Datainspektionens webbplats finns mer information kring personuppgiftshantering och aktuella regelverk.

I första hand önskar vi att ni vänder er till oss, på Sámij åhpadusguovdásj för frågor och oklarheter kring vår personuppgiftsbehandling. Du har annars möjlighet att vända dig till Datainspektionen, som är ansvarig tillsynsmyndighet för personuppgiftshantering, med eventuella klagomål kring vår hantering av personuppgifter.

 

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas, vilket betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad och ogrundad behandling raderad. För sådan begäran eller för övriga frågor kring personuppgiftshanteringen på Sámij åhpadusguovdásj kan du skicka via e-post till info(@)samernas.se.

 

Hur skyddar vi dina uppgifter?

I enlighet med dataskyddsförordningen vidtar vi åtgärder för att skydda dina uppgifter. Vilket innebär att vi har rutiner och regler kring lagring av personuppgifter, till exempel minimering av personuppgiftshantering, personlig inloggning på alla konton och sekretess vid behandling av ansökningar.

 

 

Undrar du över något?
Hör av dig!

0971-440 00

Adress: Borgargatan 2, 962 31 Jokkmokk

E-post: info@samernas.se