Allmänna villkor

Här hittar du allt du behöver veta om anmälan, avbokning, ångerrätt, antagningsbesked, reservlista, intyg, studiemedel samt upphovsrätt, olycksfallsförsäkring, reklamation och personuppgifter.

 

Sámij åhpadusguovdásj kulturevenemang, kurser och utbildningar har olika ansökningstider och antagningsperioder under året. Du hittar aktuell information under respektive aktivitet. Där finns även information om studietakt, avgifter och studieort samt vilken studieform som gäller det vill säga på plats eller på distans.

 

För samtliga kulturevenemang, kurser och utbildningar gäller att du ska uppfylla två grundläggande krav:

– Du ska ha fyllt 18 år.
– Din ansökan ska vara komplett och inkommit i tid.

 

Förutom de grundläggande kraven kan kulturevenemang, kurser eller utbildningar ha specifika krav.

Ansökan och antagning

Ansökan sker digitalt via vår webbsida. Läs först igenom informationen som gäller den aktivitet som du vill söka innan du ansöker. Bifoga dokument, om aktiviteten har specifika krav, för att ansökan ska bli komplett. Du får ett automatiskt svar som bekräftar att Sámij åhpadusguovdásj tagit emot din anmälan.

 

Antagning sker efter ansökningstidens slut. Vid för få sökande kan skolan välja att ställa in kulturevenemanget, kursen eller utbildningen och du får ett meddelande om att aktiviteten är inställd.

 

När antagningen är färdig får du besked via e-post om du har blivit antagen eller om du står på reservlista. Din anmälan är personlig vilket innebär att du inte kan överlåta din plats till någon annan utan Sámij åhpadusguovdásj godkännande. Om du inte uppfyller kraven för aktiviteten får du ett meddelande om att du inte blir antagen.

 

Du som får ett antagningsbesked måste tacka ja senast det datum som står i antagningsbeskedet för att behålla din plats. Ditt ja till aktiviteten är bindande.

 

Om du står på reservlistan behöver du meddela skolan om du vill stå kvar. Reserver kan bli antagna med kort varsel så meddela oss om du får ändrade kontaktuppgifter.

 

Studieavgift, ångerrätt och avbokning

Under respektive kulturevenemang, kurs eller utbildning finns information om avgifter. Studieavgiften består av kursavgift och anmälningsavgift. Deltagare bekostar själv inköp av material, litteratur och kostnader för resor, boende, måltider samt eventuella studiebesök.

 

Efter att du tackat ja till aktiviteten får du ett välkomstbrev med mer information och en faktura. Betalningen ska vara Sámij åhpadusguovdásj tillhanda senast vid fakturans angivna förfallodatum.

 

Du har enligt lag rätt att ångra din anmälan inom 14 dagar från det att du tackat ja till kurs eller utbildning. Du får tillbaka alla inbetalda avgifter, även anmälningsavgiften. Eventuell obetald avgift krediteras från faktura.

 

För att du ska hinna nyttja din ångerrätt i tid skickar du ett meddelande per e-post, om att du tänker använda ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Du får en svarsbekräftelse på att ångerrätten gäller eller inte.

 

Avbokar du en kurs eller utbildning som har startat under tiden för ångerrätt, har Sámij åhpadusguovdásj rätt att ta ut en kostnad för de aktiviteter som du deltagit i. I anmälningsformuläret på webben finns information om ångerrätten. I formuläret kryssar du i en ruta att du godkänner att kursen startar under ångerfristen. Det innebär att du godkänt att ångerrätten inte omfattar den del av kurs eller utbildning som du deltar i under ångerfristen. Del av kursavgift återbetalas. OBS! Ingen återbetalning av anmälningsavgift.

 

Ångerrätten gäller inte för kulturevenemang såsom föreläsningar, seminarier eller liknande som äger rum en bestämd dag eller en viss period och där Sámij åhpadusguovdásj skulle drabbas oproportionerligt hårt ekonomiskt av att tillämpa ångerrätt. När ångerrätten inte gäller anges det särskilt under respektive aktivitet.

 

Efter att ångerfristen löpt ut kan du inte längre nyttja ångerrätt men du har ändå rätt att avboka din kursplats. Vid avbokning…

 

  • 15 dagar efter antagningsbesked men senast 30 dagar före kursstart får du tillbaka inbetald kursavgift. OBS! Ingen återbetalning av anmälningsavgift,
  • senare än 30 dagar före aktivitetens första dag sker ingen återbetalning av anmälningsavgift eller kursavgift,
  • av påbörjad aktivitet sker ingen återbetalning av anmälningsavgift eller kursavgift.

 

Om du på grund av sjukdom avbokar en aktivitet, kurs eller utbildning före kursstart måste du skicka in ett läkarintyg till Sámij åhpadusguovdásj.

 

Om någon nära anhörig till dig blir sjuk och du behöver avboka din plats före kursstart, för att vårda personen, krävs läkarintyg eller motsvarande som styrker det. Nära anhörig innebär förälder, maka/make/registrerad partner/sambo eller barn.

 

Efter mottaget läkarintyg återbetalar skolan inbetald kursavgift. OBS! Ingen återbetalning av anmälningsavgift.

 

Om du har påbörjat en aktivitet och behöver avbryta aktiviteten på grund av sjukdom eller vård av nära anhörig återbetalar skolan kursavgift för ännu ej utnyttjade delar av kursen efter mottaget läkarintyg. OBS! Ingen återbetalning av anmälningsavgift.

 

Det är inte möjligt att ta igen förlorade kurstillfällen eller få ekonomisk kompensation för tillfällen som deltagare ej deltagit i under pågående eller slutförd aktivitet.

 

Intyg

Alla deltagare som slutför Sámij åhpadusguovdásj språkkurser, utbildningar och kurser i duodje samt kurser inom ämnet rennäring får intyg. Intyget visar vilka moment du deltagit i. Du får intyget i pappersform vid avslutningstillfället eller hemskickat per post. Behöver du intyg för annan aktivitet måste du ta kontakt med skolan innan kursstart.

 

Sámij åhpadusguovdásj arkiverar dubblett av intyget. Är du i behov av nytt intyg kontaktar du skolan som skickar en vidimerad kopia mot en avgift.

 

Ändring av allmänna villkor, datum, tid eller byte av ledare eller lärare

Sámij åhpadusguovdásj förbehåller sig rätten att…

 

  • ändra villkor för kulturevenemang, kurser och utbildningar
  • vid behov ändra tid eller datum på utannonserade aktiviteter. Om den nya tiden inte passar dig kan du avboka inom tio dagar efter besked om nytt datum. Återbetalning av kursavgift. OBS! Ingen återbetalning av anmälningsavgift.
  • boka annan ledare eller lärare än det som annonserats fram till aktivitetens första dag. OBS! Ingen återbetalning av kursavgift eller anmälningsavgift.

 

Skolan informerar deltagare så fort som möjligt vid ändring av datum, tid eller byte av ledare eller lärare.

 

Upphovsrätt och marknadsföring

Mycket av det som deltagarna skapar under kurser och utbildningar, exempelvis texter och konstnärligt material, omfattas av upphovsrätt. Varje deltagare har upphovsrätt till det egna verket. I anmälningsformuläret på webben finns ruta att fylla i och som innebär att du upplåter till Sámij åhpadusguovdásj en evig rätt att, utan särskild ersättning, använda upphovsrättsligt skyddat material som tillhör dig i marknadsförings- och informationssammanhang, oavsett media eller format.

 

Studiestöd och bidrag

Du som läser en helårsutbildning i duodje eller en språkkurs kan vara berättigad till lån eller bidrag. Du kan läsa mer på respektive myndighets webbsida.

 

  • CSN – studiemedel eller omställningsstudiestöd
  • Sametinget – korttidsstudiebidrag kortare studier i samiska

 

 

Försäkring, olycksfall

Du är som deltagare på Sámij åhpadusguovdásj kulturevenemang, kurser eller utbildningar är försäkrad i en kollektiv olycksfallsförsäkring.

 

Behandling av personuppgifter

Sámij åhpadusguovdásj behandlar personuppgifter inom ramen för sin verksamhet. Lämnade uppgifter vid anmälan till kulturevenemang, kurs eller utbildning kan även komma att användas för hantering av intyg, för kursuppföljning samt vid marknadsföring av skolans kursutbud. Vill du inte att dina uppgifter ska användas för ovanstående syften måste du meddela oss via e-post. Sámij åhpadusguovdásj bevarar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för verksamheten eller vad som bedöms vara till nytta för dig som kund, till exempel för intyg och fakturering. Läs mer om hur Sámij åhpadusguovdásj behandlar personuppgifter i skolans GDPR policy.

 

Kontaktuppgifter

För att ångra eller göra en avanmälan till kulturevenemang, kurs eller utbildning antagning@samernas.se

För frågor, eventuella klagomål och liknande info@samernas.se.

 

Reklamation

Om du anser att bokad aktivitet inte uppfyller vad som utlovats kan du reklamera aktiviteten skriftligt inom 30 dagar till info@samernas.se. Vid reklamation tillämpar Sámij åhpadusguovdásj de regler om fel i tjänst som finns i konsumenttjänstlagen.

Ansökan till år 1

Så här ansöker du till år 1

1. Fyll i och skicka in ansökningsformuläret till år 1 via vårt formulär.

 

2. Var noga med att bifoga bilagorna:

 

Personligt brev – där du berättar kort om dig själv och vilken områdestradition du tillhör och eventuella erfarenheter av samiskt hantverk. Beskriv dina förväntningar av slöjdutbildningen och varför du söker, samt hur du planerar att använda dig av förvärvade kunskaper i framtiden. Om du även fyller i ett andrahandsval för alternativ utbildningsinriktning ska du även skriva ett personligt brev för detta val, enligt informationen ovan.

 

Ladda upp två – tre bilder på hantverk som du skapat utifrån vald inriktning inom skinn och textil eller trä och horn. Har du ingen erfarenhet av detta, bifoga bilder på annat estetiskt du skapat. (om du inte har möjlighet att ladda upp bilagorna i ansökningsformuläret kan du skicka dem via e-post antagning@samernas.se -markera tydligt med för- och efternamn. Om komplettering görs via mail ska detta göras samma dag som du skickar in anmälan).

 

3. En referens ska anges. Referensperson bör vara någon som känner dig och är kunnig inom din områdestradition. Glöm inte att fråga om du får ange personen som referens och lämna ut dennes kontaktuppgifter.

 

4. Ansök senast 21 april 2024. 

Ansökan till år 2

Studenter som gått år ett måste göra en ansökan för att få möjligheten att gå årskurs två.

 

Godkänt studieresultat från årskurs ett är en förutsättning för antagning till årskurs två.

 

Studenter som söker till år 2 och har studerat slöjd år 1 vid ett tidigare tillfälle än föregående läsår måste använda samma ansökningsformulär som för år 1.

Så här ansöker du till år 2

1. Är du för närvarande student vid slöjdutbildning vid Sámij åhpadusguovdásj

 

– Fyll i och skicka in ansökningsformuläret till år 2 via vårt formulär.

 

Har du studerat slöjd år 1 vid ett tidigare tillfälle än föregående läsår måste använda samma ansökningsformulär som för år 1.

 

2. Var noga med att bifoga bilagorna:

 

Personligt brev – Precisera och motivera varför du söker till år 2. Bland annat förväntas du svara på om utbildningen motsvarat dina förväntningar hittills och vad förväntar du dig att lära dig under år 2.

 

3. Ansök senast 21 april 2024.

Undrar du över något?
Hör av dig!

0971-440 00

Adress: Borgargatan 2, 962 31 Jokkmokk

E-post: info@samernas.se