Garraduodje

Det första läsåret

Det första läsåret ger dig kunskaper i de olika redskap, material och tekniker som används traditionellt. Där lär du dig de grundläggande teknikerna och du får lära dig de traditionella redskapen samtidigt som du lär dig nya metoder. Målet är att du ska ha grundläggande kunskaper inom garraduodje när första läsåret är slut.

 

Du lär dig bland annat att det finns ett samband mellan form och material – att de båda hör ihop – för att kunna skapa funktionella och vackra alster. Med ett samiskt tankesätt går vi ut i skog och mark för att hitta slöjdmaterial av god kvalitet (ábnnit). Du får sedan lära dig hur materialet bereds.

 

Utbildningslokalerna är utrustade med såväl handverktyg som maskiner för att du ska kunna förvärva dig kunskapen inom flera olika tekniker. Under de senaste åren har både lokaler och maskiner renoverats och uppgraderats – allt för att du ska ha de bästa förutsättningarna under din tid som student i garraduodje.

 

Under utbildningens första läsår får du kunskap om olika träslag och dess egenskaper, hur de använts traditionellt och hur de kan användas i olika föremål. Du får arbeta med både färskt och torkat virke. Du får dessutom kunskap inom täljteknik med kniv och yxa. Vi har tillgång till Ájttes magasin för att studera äldre föremål, vilket gör att du får en inblick i olika områdestraditioner och skillnaden mellan dessa.

 

Ta gärna med dig ditt eget slöjdmaterial, om du har, såsom slöjdhorn av ren och älg, vrilar, masur, med mera.

Det andra läsåret

Under det andra läsåret får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper, både praktiskt och teoretiskt.

Du förväntas ha kunskaper och färdigheter motsvarande år 1 i duodje som du under år 2 jobbar vidare med. Under år 2 arbetar du även mer självständigt.

Du arbetar bland annat med specialarbete som du, i samråd med dina lärare, valt att fördjupa dig inom. Arbetet redovisas i Oahppij vuosádis (studentutställningen) under Jokkmokks vintermarknad och utbildningens andra år avslutas med sommarutställningen vid Ájtte – svenskt fjäll- och samemuseum.


Målet med det andra läsåret är att ge dig förutsättningar och kunskap för att kunna gå vidare som duodjár.  Detta genom ökad fördjupning inom trä- och hornslöjd. Du får också möjligheten att besöka Ájttes magasin individuellt tillsammans med personalen och dina lärare.

Nyfiken på hur en skoldag kan se ut?

Följ oss på Instagram!

Ord från tidigare student:

Under de här två åren har jag insett hur mycket duodji har betytt för hela det samiska folket. Att det inte enbart handlar om tillhörighet och hantverk, utan även personlig utveckling och gemenskaphet. Som samer har vi ett arv att utveckla och föra vidare.

ÅHPADIDDJE / LÄRARE

Johan Blind

Bor: Jokkmokk.

Områdestradition: Karesuando, nordsamisk.

Förebilder inom duodje: Tidigare lärare har ju automatiskt blivit förebilder med olika tankar/filosofier de har haft som jag vill ta efter. Sen dras jag ju till dom som alltid får till den där obehagligt perfekta gravyren och dom som får alla former att fungera tillsammans. Sen vill jag fortsätta med släktens formspråk och ha den som grund.

Roligaste momentet: Något som jag dras till är att få bitar att passa ihop. Försöka att få horninlägg att passa perfekt utan glipor, finlir och injusteringar. Men jag gillar även att snickra på större grejer! Som att gröpa och hugga ur en gietkamuorra.

”Jag har jobbat som lärare sedan hösten 2019 och har själv gått trä och horn på Sámij åhpadusguovdásj. Har vuxit upp med att ha småslöjdat hela livet och alltid varit intresserad av handarbete! Fram tills gymnasiet så har jag haft duodji på schemat, en hel del under tiden på sameskolan som liten och genom den samiska integreringen på högstadiet.

 

Jag vill att man ska ha respekt och vördnad för materialet, inte bara hugga allt man ser i skogen utan man tar det som behövs. Det går ju att åka ut och leta mer sen. Samma gäller traditioner. Duodji bygger som på traditioner. Därför tycker jag att man ska behärska grunderna och traditionerna innan man själv hittar sin stil och formspråk. På det sättet så förs traditionerna vidare samtidigt som duodji också utvecklas.

 

Duodji är så mycket mer än hantverket och fina saker. För mig blir det mer en livsstil och ett tankesätt.”

”Jag minns hur jag redan som barn blev intresserad av duodji som jag såg hos släktingar. I de sena tonåren började jag slöjda på egen hand och kände redan från början att det var min grej. Åren 1998-2000 gick jag på Sámij åhpadusguovdásj trä- och hornslöjdslinje. Sedan 2011 har jag arbetat heltid som slöjdare.

 

Ända sedan ungdomen har duodjin varit en stor och viktig del av mitt liv. Den har gett mig mycket glädje och tillfredsställelse, först som hobby och senare som yrke. När jag slöjdar så känner jag en glädje och tacksamhet till naturen som ger oss de material vi behöver. Det är en härlig känsla att jobba med ett fint material som du själv hämtat i naturen, och sedan försöka göra något vackert av det. Jag tänker ibland på hur mina förfäder också slöjdade och att jag håller slöjdtraditionen vid liv.”

ÅHPADIDDJE / LÄRARE

Tomas Magnusson

Bor: Mörsil, Jämtland.

Områdestradition: Sydsamisk.

Förebilder inom duodje: Jag inspireras av många äldre slöjdare, framförallt sydsamiska slöjdare, såsom Sune Enoksson och Folke Fjällström, för att nämna några.

Roligaste momentet: När du huggit bort barken från en vril och du upptäcker att den har ett vackert mönster i virket. Det gör en mer inspirerad att försöka göra något fint föremål av det.

Undrar du över något?
Hör av dig!

0971-440 00

Adress: Borgargatan 2, 962 31 Jokkmokk