Samiskt residens i Västernorrland

Utlysning av residens i samarbete med regionala kulturinstitutioner. Region Västernorrland har inrättat ett nytt residens som är möjligt att söka för samiska kulturskapare boende i hela Sverige.

Om residenset

Syftet med detta residens är att främja samisk kultur i Västernorrland. Residenset vill ge möjlighet till kulturskapare att utveckla sitt skapande i samverkan med regionala kulturinstitutioner och verksamheter. Under residenset finns möjlighet att samverka med länets två sameföreningar, Noerhtenaestie och Orrestaare saemien sibrie.

Under residenset förväntar vi oss att du:

  • Samverkar med regionala kulturinstitutioner/verksamheter.
  • Berättar om ditt skapande vid minst ett publikt arrangemang. Det behöver inte handla om det arbete du gör under residenset.

Det finns inga krav på att du ska färdigställa något under residenset utan du kan till exempel använda tiden till att testa idéer, inhämta kunskap, skissa på nya projekt eller på annat sätt utveckla ditt skapande. Om du skulle producera något under perioden har du som kulturskapare alla rättigheter till ditt verk.

Medverkande institutioner och verksamheter

Hemslöjdskonsulenterna i Västernorrland driver utveckling inom slöjdområdet genom att stärka och förnya slöjd som kulturarv och levande kulturyttring, näring, pedagogisk metod, mötesplats för medskapande och fritidsaktivitet för alla åldrar. Verksamheten kan upplåta kontorsplats, erbjuda kollegial samvaro och har även en utrustad ateljé/verkstad. Som en del av Västernorrlands museum finns även möjlighet ta del av länsmuseets samiska samlingar.

Film Västernorrland arbetar med att stärka och utveckla filmkulturen i länet. Under residensperioden kan verksamheten erbjuda kollegial samvaro, kontorsplats och teknik. Film Västernorrland arrangerar Filmfest Sundsvall och kan erbjuda möjligheter till visning eller presentation i samband med detta. Verksamheten kan även bistå med teknik om en residenskonstnär inom ett annat konstområde vill gestalta något på film inför presentation eller liknande.

Litteratur Västernorrland och Regionbibliotek Västernorrland arbetar med litteratur- och biblioteksutveckling i Västernorrland. Verksamheten kan förmedla kontakt med författare och bibliotek i regionen, med lärare, forskare och studenter i litteraturvetenskap vid Mittuniversitetet samt lärare och elever vid Hola Folkhögskolas skrivarkurser. Under september månad vistas även en arbetarförfattare inom residensprogrammet AIRY på folkhögskolan. 21 oktober till 5 november pågår litteraturfestivalen Mittlitt i Sollefteå, i år med tema inland. Här finns det möjlighet att presentera sitt litterära skapande.

Västernorrlands museum arbetar med att förvalta och förmedla länets kulturarv från förhistorien fram till modern tid. Här finns experter inom arkeologi, kulturmiljö, samlingsförvaltning och utställningsverksamhet och här finns länets hemslöjdskonsulenter. Vid länsmuseet finns en samling föremål som klassificerats som samiska, och föremål som inspirerats av den samiska kulturen. I museets arkiv finns ljudinspelningar, jojk och intervjuer. I arkivet finns uppteckningar och etnologiska dokumentationer som berättar om samisk kultur. På Murberget friluftsmuseum finns samiska byggnader. Museet kan bistå med expertis kring historiska källor och möjlighet att förmedla resultatet av ett residens.

Tidsperiod

September 2022, fyra veckor.

Residenset erbjuder

  • arvode till en person 50 000 kronor plus moms. Arvode betalas ut per faktura.
  • boende i regionen under september månad
  • resor till och från regionen samt inom regionen
  • material enligt överenskommelse

Residenskonstnären står för

  • försäkring
  • frakt och förvaring av eventuellt verk efter residensets slut

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag 15 april. Besked meddelas i maj.

Så ansöker du

Skicka en beskrivning av vad du vill göra under residenset, ca 300 ord. Ange den eller de institutioner eller verksamheter du vill samarbeta med. Ange reseanspråk, behov av material och om det är något annat du behöver under vistelsen. Skriv om det är aktuellt med logi under hela perioden eller under delar av den. Bifoga ditt CV och/eller din meritförteckning. Du behöver också bifoga 3–4 arbetsprover i form av till exempel bilder eller texter. För arbetsprover i form av film eller andra tidsbaserade verk går det bra att skicka länkar. Sammanställ gärna hela din ansökan i ett dokument, till exempel en PDF.

Residenset söks i konkurrens. Urvalsgruppen består av sakkunniga inom samisk kultur och representanter från medverkande institutioner/verksamheter. Urvalet görs utifrån verkshöjd och genomförbarhet.

Ansökan skickas till region.vasternorrland@rvn.se ange diarienummer 22NHU152 i ämnesraden.

Vid frågor vänligen kontakta:

Elme Ämting-Selja, projektledare elme.amting.selja@outlook.com

eller Elin Torestad, kulturstrateg elin.torestad@rvn.se

Varmt välkommen med din ansökan!