För utställare

Viktiga datum

Intresseanmälan till kommande års marknad öppnas senast 1 juni varje år.
Sista dag för intresseanmälan till kommande års marknad sker i slutet av september – början av oktober varje år.

För Jokkmokks marknad 2024 stänger intresseanmälan 8 oktober 2023

Intresseanmälan

För intresseanmälan om plats till marknaden använder vi oss av ett Questbackformulär. Vi hänvisar dit då vi vill samla alla anmälningar till samma plats. Se till att hålla koll på att ha gjort din anmälan innan sista september varje år.

Stämmer dina uppgifter? Se efter noga att informationen du lämnar i intresseanmälan stämmer. Säkerställ därefter att du/ditt företag finns med i förteckningen för utställare på vår hemsida. Vi förbehåller oss rätten att eventuella skrivfel kan uppstå eller att du inte finns med på listan, meddela då oss snarast.

Observera att intresseanmälan för boende inför Jokkmokks marknad främst gäller för utställare som har förtur. 

Avtalad plats och eventuell avbokning

Din placering meddelas i det avtal som skickas till dig, vilket också är din bekräftelse av plats.

 

Anmälan är bindande för utställaren tills den antagits eller avböjts av Sámij åhpadusguovdásj. Bindande avtal träffas det datum då order-/bokningsbekräftelse skickas till utställaren.

 

Avtalad plats avser endast avtalstecknare och dennes produkter, och får ej överlåtas utan medgivande från SÅG.
Det är inte tillåtet att sälja andras produkter, utan att detta är överenskommet med Sámij åhpadusguovdásj i förväg. För plats i delad lokal är din utställningsplats markerad med golvmarkering samt på eventuella bord vid ankomst.

 

Avbokning
Utställaren äger rätt att avboka avtalet, vilket görs skriftligen till marknad(@)samernas.se

Avbokning ska göras inom 14 dagar från den erhållna avtalet. För avbokning efter 14 dagar, se nedan under avsnittet övriga avgifter.

Din placering i lokal kommer även att finnas på samernas.se/marknad i vår förteckning av utställare och försäljare. Listan uppdateras.

Priser

Enkel plats (1 st bord): 2000:-
Dubbel plats (2 st bord): 4000:-

Riktpris marknad 2024:

Plats i enskilt rum

20 kvm – 29 kvm                                            5800 SEK

30 kvm – 39 kvm                                            6300 SEK

40 kvm – 49 kvm                                            6800 SEK

50 kvm – 59 kvm                                            7300 SEK

60 kvm – 69 kvm                                            7800 SEK

70 kvm – 79 kvm                                            8300 SEK

80 kvm – 89 kvm                                            8800 SEK

90 kvm – uppåt                                                9300 SEK

Övriga avgifter

För varje bokning utgör 800:- i grundavgift.
Erlagd anmälnings-/grundavgift återbetalas aldrig.

Avbokning efter 18 december 2023 faktureras med halva kostnaden, om vi inte kan erbjuda platsen till någon annan.
Avbokning efter 15:e januari 2024 faktureras med hela kostnaden, om vi inte kan erbjuda platsen till någon annan.

Sámij åhpadusguovdásj tar ingen provisions- eller kommissionsavgift på sålda föremål.

Betalningsvillkor

Avgift för utställningsplats faktureras med 30 dagars betalningsvillkor och ska vara betald till Sámij åhpadusguovdásj vid bestämd förfallodag. Vid eventuell sen anmälan ska fakturan vara betald innan start av arrangemanget.

Om fakturan inte betalas i tid skickas en påminnelse med en lagstadgad påminnelseavgift. Obetalda fakturor överlåts till inkasso som debiterar ränta och tillkommande avgifter.

Kontraktsbrott

Bryter utställaren mot kontraktet och rättelse inte sker omedelbart efter uppmaning av Sámij åhpadusguovdásj, kan utställaren med omedelbar verkan stängas av från deltagande i antingen aktuellt arrangemang eller kommande arrangemang. Betalning för avtalad utställningsplats ska trots detta erläggas.

Platser och lokaler

Plats i delad lokal

 

Askke: Denna lokal rymmer cirka 24 platser. Lokalen finns i källarplan i byggnaden Várre. Du når även lokalen genom en enskild ingång från Åsgatan.

 

Foajé: Denna lokal finns i direkt anslutning till ingången till byggnaden Várre. Denna lokal rymmer cirka fem platser.

 

Soahke: Denna lokal rymmer cirka åtta platser. Lokalen finns på våning 1 i byggnaden Várregiehtje, men du når lokalen även från ingången i Várre. I korridoren för denna lokal hittar du även lokalerna Skierre och Sallja.

 

Enskilda lokaler: där du som försäljare får utrymme för enskild försäljning och egen nyckel till lokalen.

 

Sallja: Lokalen finns på våning 1 i byggnaden Várregiehtje, men du når lokalen även från ingången i Várre. I korridoren för denna lokal hittar du även lokalerna Skierre och Soahke. Storlek på rum är cirka 25 kvm.

 

Skierre: Lokalen finns på våning 1 i byggnaden Várregiehtje, men du når lokalen även från ingången i Várre. I korridoren för denna lokal hittar du även lokalerna Soahke och Sallja. Storlek på rum är cirka 42 kvm.

 

Sierggalahka: Denna lokal finns i direkt anslutning till ingången till byggnaden Várre. Storlek på rum är cirka 72 kvm.

 

Biehtse: Denna lokal finns på våning 1 i byggnaden Várre. Lokalen ligger innerst av korridoren som du når genom att gå förbi foajén. Storlek på rum är cirka 67 kvm.

 

Matsal: Matsalen är vår största lokal som är belägen i byggnaden Goahte. Storlek på rum är cirka 93 kvm. Lokalen är möjlig att hyra för utställning/försäljning om lokalen inte är uppbokad för matservering (som har företräde).

 

För enskilda lokaler lämnas i regel förtur till tidigare års försäljare.

Iordningställande

Onsdag hålls våra lokaler öppna och är tillgängliga från 10.00 till kl 20.00. Torsdag öppnar vi våra lokaler kl 08.00 (Vi låser upp manuellt, vilket kan ta några minuter).

 

De utställare/försäljare som valt att ställa i ordning under onsdag kväll ansvarar själva för sin monter och saker under torsdag morgon, innan marknaden öppnar för besökare, då Sámij åhpadusguovdásj personal inte har möjlighet att agera vakt.

 

Vid inlastning kan du gå in via huvudentrén, alternativt lasta in dina saker via sidoentréerna till salarna. Flytta så snart som möjligt om ditt fordon för att inte stå i vägen för andra. Tänk på att inte parkera bilen så att eventuella utryckningsfordon inte kan ta sig förbi.

 

Tänk på att inte blockera nödutgångarna.

 

Tack för ditt samarbete!

Nedmontering

Av respekt till marknadsbesökarna och för att skapa en kvalitativ mässa som möjligt så ser vi att platsen är bemannad under hela marknadshelgen, dvs från torsdag klockan 10.00 t.om lördag klockan 18.00. Överträdelse av detta kan betraktas som kontraktsbrott och kan medföra att vi i framtiden inte prioriterar de försäljarna för kommande år eller att vi kan behöva att debitera de som inte respekterar detta.

 

Lördag är lokalerna öppna till 21.00 för nedmontering av försäljningsplats, därefter låses lokalerna av ordningsvakt.

 

Söndag är ytterdörrarna öppna mellan 10.00–14.00, därefter förväntas du vara färdig och lämnat Sámij åhpadusguovdásj lokaler.

Tider för utställare under marknadsdagarna

Torsdag från klockan 08.00 öppnas dörrarna för våra utställare/försäljare.

Fredag – lördag från klockan 09.30 öppnas dörrarna för utställare/försäljare.

Utställningstider för besökare

Torsdag–lördag: 10.00-18.00

Söndag: Ingen försäljning

Städning

Observera att det ingår i avtalet att utställaren ska återställa upplåtet utrymme i det skick det befann sig vid mottagandet. Det vill säga genom att lämna sin plats städad och fri från medtaget material, skräp och emballage. Emballage och andra större sopor ansvarar säljaren själv för att forsla till återvinningscentral. Om Sámij åhpadusguovdásj måste stå för återställning, bortforsling av sopor och/eller annat material kan detta komma att debiteras utställaren för återställningskostnaden i fråga.

 

I utställningslokalerna får utställaren gärna vara behjälplig med att stapla stolarna på varandra vid utflytt.

Bord, stolar och el

Inredning / möbler

Sámij åhpadusguovdásj hyr ut utställningsplatser med bord (samma pris för plats med eller utan bord) och max två stolar. Ni behöver meddela oss om ni behöver stolar och bord, eller om ni tar med er detta själv. Detta för att underlätta arbetet och minska belastningen för vår personal. Dessa val görs i avtalen som skickas till er. Vet ni med er att ni behöver fler bord (att t.ex ställa bakom dig, eller fylla ut din bokade plats), får ni ta med er detta själva. Sámij åhpadusguovdásj kan inte garantera att det finns ytterligare inredning att hyra vid iordningsställandet. Det är inte tillåtet att ta och/eller flytta bord, stolar eller andra inventarier från annan plats eller inredning som står i gångar, förråd eller korridorer. Inredning som flyttas från annan plats faktureras. Detta för att stävja ett problem som är oacceptabelt och ohanterbart.

Storlek på bord
För utställningsplats i gemensam utställningslokal tillhandahåller vi bord i storlek omkring 70-80×120 cm.

 

Skärmar/Väggar
Har du med dig egna monterväggar får dessa inte vara högre än 240 centimeter. Det är förbjudet att spika eller häfta på väggarna i utställningslokalerna. Åverkan på väggar faktureras.

 

Befintliga möbler i lokalen
Tänk på att vara försiktiga med det möblemang som finns i era lokaler, skåp och tyngre möbler ska inte flyttas på. Flytta inte på övriga möbler i onödan och utsätt inte våra bord för allt för stor tyngd och sitt inte på dem. På detta vis håller de längre och då spar vi på vår natur genom att inte överkonsumera. Tack!

 

El
Sámij åhpadusguovdásj tillhandahåller tillgång till uttag för el. Tänk på att själv ta med tillräckligt med förlängningskablar.

Utställarens ansvar

Det åligger utställaren att ha sin plats bemannad under utställningens öppettider. Utställaren ska hålla sin monter i gott skick. Produkter och annat på utställningsplatsen svarar utställaren själv för. Utställaren är skyldig att anpassa sin monter så att hen inte skymmer montergrannar med föremål som sticker ut utanför överenskommen montergräns. Utställaren är skyldig att underkasta sig de jämkningar i plats och utrymme som av omständigheterna kan krävas. Utrustning för skyltar, exponeringsutrustning, upphängningsutrustning och dylikt tillhandahåller utställaren själv. Åverkan på möbler, golv, tak eller väggar får ej göras. Ev. kostnader därav debiteras utställaren.


Befintliga möbler som finns i lokalen får ej flyttas utan tillåtelse.
Eventuell extern skyltning utanför utställningsplats sker efter samråd med skolans marknadsansvarig.

Övrig info

Wi-Fi

Våra försäljare får vid ankomst tillgång till nätverksnyckel för Wi-Fi, detta ingår i platshyran. Belastningen är ofta väldigt hög under Jokkmokks marknad och vi kan därför inte garantera att Wi-Fi fungerar fullt ut.

 

Försäkring

Utställaren ordnar egen försäkring. Allt ansvar för den skada, som kan åsamkas utställningsföremålen såväl under transporten till och från utställningsområdet som under uppehållet där, bärs av utställaren. Sámij åhpadusguovdásj friskriver sig från allt ansvar för den skada som i samband med utställning kan vållas av utställaren, dennes personal eller tillhörigheter, samt likaledes för den skada, som kan åsamkas utställaren eller dennes personal eller deras tillhörigheter. De saker du lämnar över natten är på egen risk eller genom egen försäkring. Ytterdörrar och dörrar till våra lokaler låses från klockan 18.00 varje kväll av vakt som också säkerställer att ingen uppehåller sig i lokalerna.

 

Växelkassa

Se till att du har med dig växelkassa så det räcker. Sámij åhpadusguovdásj kan inte vara behjälplig med detta. Tänk också på att köerna till bankerna i Jokkmokk är långa under marknadsdagarna, gör därför dina ärenden i god tid.

 

Avtal

Bekräftelse av plats är det avtal som utfärdas och skickas till dig. Avtalet ska tecknas mellan dig och Sámij åhpadusguovdásj. I avtalet finns information om din lokal och plats.

 

Kontraktet utfärdas i två kopior, det andra ska skrivas under och skickas tillbaka till SÅG så snart det är möjligt. Skulle kontraktet inte komma Sámij åhpadusguovdásj tillhanda inom uppsatt tid, så har vi rätt att tilldela den platsen/rummet till någon annan. Har ni av någon anledning inte möjlighet att skicka in kontraktet i tid, så ta kontakt med marknadsansvarig, så en överenskommelse kan göras.

 

Frakter

Eventuella frakter och leveranser till och från marknaden bekostas av utställaren själv. Om du planerar att beställa leverans till utställningslokalen, ta kontakt med marknadsansvarig i god tid innan för att samordna. Leveranser till utställning får endast ske endast under marknadsveckan. Utställaren ansvarar för att själv ombesörja att någon finns på plats för att ta emot leveransen.

 

Adress

Borgargatan 2, 962 32 Jokkmokk.

Ingång till Aski är placerad på Åsgatan.

 

Vid eventuell nödsituation

Adressen till skolan är Borgargatan 2, Sámij åhpadusguovdásj har en hjärtstartare i foajén i huvudbyggnaden / Skolhus F. Parkering får inte ske på skolans innergård, vilket kan blockera och försvåra framfart för räddningspersonal och fordon.

 

Brandsäkerhet

Utrymningsvägar och utrymningsdörrar ska av säkerhetsskäl hållas fria. Det är även förbjudet att blockera eller skymma brandredskap och skyltar. Skulle en situation uppstå som kräver evakuering ljuder byggnadens brandlarm. Lämna omdedelbart byggnaden via närmaste utgång.

 

Parkering

Under Jokkmokks vintermarknad är det ont om bilplatser inom Jokkmokks centralort. Anvisade parkeringsplatser finns på industriområdet Forsnäs.

Parkering på skolans innergård är förbjuden, och brandutgångar får under inga omständigheter blockeras under marknadsdagarna. Sámij åhpadusguovdásj har ingen möjlighet att bistå med bilparkering eller uppställningsplats för släpvagnar.

 

Boende

Sámij åhpadusguovdásj har ett begränsat antal rum till uthyrning under marknaden. Våra utställare har företräde till lediga rum, före övriga förfrågningar. Boende tilldelas utifrån anmälningstid. Inga boendeförfrågningar accepteras i anmälningsformuläret. För boende används ett specifikt formulär, vilket skickas till dig vid inskickad intresseanmälan.

 

Rastrum & Toaletter

Torsdag–lördag, klockan 10.00–18.00, har utställare möjlighet att använda sig av enskild toalett och rastrum. Där finns ett litet kök med bl.a kaffebryggare, kaffekokare, en matgrupp samt soffa. Alla försäljare ansvarar för att lämna det städat efter sig själv.

 

Kopiering

Vi har ingen möjlighet att vara behjälplig med kopiering.
Se därför till att du har med dig tillräckligt av de dokument du behöver själv.

 

Mat

Sámij åhpadusguovdásj har ingen möjlighet att tillhandahålla matservering.


Finns intresse för att tillhandahålla matservering under Jokkmokks vintermarknad, fyll i och skicka in en intresseanmälan.

 

Affischering

Det är inte tillåtet att sätta upp broschyrer och affischer med info om din verksamhet var som helst i lokalerna. Affischer måste tas ner vid utflyttning. Det är viktigt att se till att inga rester av tejp eller annan upphängning finns kvar. Vi fakturerar för alla eventuella överträdelser, kom därför ihåg att ta ner er affischer. Lämna inga spår efter dig, är du snäll.

Marknadsföring

Vi vill alla ha så många besökare till oss på Sámij åhpadusguovdásj som möjligt under marknadsdagarna. Marknadsför gärna dig och dina produkter och din plats under vintermarknaden i god tid innan. Dela gärna den information som finns på våra kanaler, och nämn oss i den marknadsföringen som du gör.

 

Samernas Utbildningscentrum ansvarar för följande annonsering:
Marknadsprogrammet*
Sámij åhpadusguovdásj hemsida
Sámij åhpadusguovdásj Facebooksida

 

(*förutsatt att er anmälan mottogs innan datum för sista anmälningsdag. I slutet av september varje år)

 

Genom skolans egna kanaler via Facebook, Instagram och vår hemsida har vi möjlighet att i en gemensam annons med fler försäljare annonsera just ert företag.

 

Sámij åhpadusguovdásj ansvarar för följande skyltning:

Utomhus, vid infarter och entréer
Inomhus, hänvisningsskyltar till utställningslokaler
Skyltar med samtliga utställare vid entréer till utställningslokalerna.
Gatupratare med annonsering finns vid ingången till Aski på Åsgatan, och vid båda stora infarterna till skolgården (Åsgatan och Borgargatan). Vi placerar en gatupratare på Åsgatan vid utemarknadens slut, för att uppmärksamma besökarna att hitta vägen fram till Sámij åhpadusguovdásj.

Sociala medier – inför och under marknaden
Presentera ditt företag/deltagande hos oss på Sámij åhpadusguovdásj med att lägga upp bilder på dina produkter/monter. Checka in på Sámij åhpadusguovdásj / Samernas utbildningscentrum på Instagram och Facebook. Uppdatera gärna flera gånger under helgen för att komma upp i flödet.

 

Använd gärna följande hashtags:
#samernas
#samernasutbildningscentrum
#sámijåhpadusguovdásj
#jokkmokksmarknad

Sista veckan inför marknaden

Mail kollas endast sporadiskt under veckan. Ring till marknadsansvarig om något är brådskande eller oklart.

Service under marknaden

Under marknadens utställningstider finns ett journummer till personal att tillgå. Under marknadsdagarna utförs lokalvård av allmänna utrymmen och toaletter. Tänk på att hålla undan efter dig, för allas trevnad.


Mellan 18.00–04.00 finns marknadsvakt tillgänglig om situation skulle uppstå. Vakten börjar sin rond med att se till att låsa och utrymma alla lokaler från obehöriga, samt säkerställa att alla ytterdörrar är låsta.

Efter marknaden / utvärdering

För att er upplevelse som utställare hos oss ska kunna förbättras, ombeds ni fylla i en utvärdering efter marknadens slut. Länk till utvärderingsformulär finns i det välkomstbrev som tilldelas er vid ankomst.

Övriga frågor

Skulle ni ha någon fundering eller oklarhet gällande något kring utställningsplats och andra frågor kring marknad så är ni välkomna att kontakta marknadsansvarig på 0971-440 05 på vardagar mellan 8.00-16.00.

 

E-post skickas till marknad(@)samernas.se

 

Mer information om praktikaliteter (journummer etc.) för marknadsdagarna delas ut i samband med er ankomst.

Personuppgifter

Sámij åhpadusguovdásj (SÅG) är ansvarig för de personuppgifter som du som kund lämnar till oss i samband med att du anmäler intresse av utställningsplats inför Jokkmokks marknad. Personuppgifterna behandlas konfidentiellt och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Sámij åhpadusguovdásj använder dina personuppgifter för att utföra din beställning och ge dig så god service som möjligt i samband med detta. SÅG kan även komma att använda uppgifterna för att förbättra våra tjänster och produkter, anpassa vår kommunikation samt för utskick av information och nyhetsbrev eller för att ställa frågor till dig eller i andra marknadsföringssammanhang. Sámij åhpadusguovdásj användning av dina personuppgifter sker huvudsakligen enbart inom SÅG, men kan även medföra att dina uppgifter behöver överlämnas till våra samarbetspartners och leverantörer. Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns registrerat om dig som person. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna korrigeras eller raderas.

Undrar du över något?
Hör av dig!

0971-440 00

Adress: Borgargatan 2, 962 31 Jokkmokk

E-post: info@samernas.se