För besökare

Utställare och försäljare

Information om försäljare och utställningar vid Sámij åhpadusguovdásj under Jokkmokks marknad.

Anders Sunna Sameslöjd
AW Pokka
Erica Huuva hábmen AB
Áslat Simma
Mestersnickerier
AJH – Silba
B SkumPåve
Norrlands Ur & Antikt AB
Chatrin Tuorda AB
Annova H&B
Elin Anna Labba
Sametingets valnämnd
Kunskapsnätverket för samisk hälsa, Region VästerbottenX
Cecilia Svonni
Rautas slöjd
Sara Björne
Duojáriid ja dáiddáriid searvi
Ritni
Marainens Silver
Karesuando Silver AB
DAT
BK Poggats Design
Samisk design och material
Lifjellbovre
Sara Svonni Design
Design Karin Vasara
Sáminuorra

Asske / Aski

Ritni – Ann-Máret Mangi

AW Pokka

Tjállegoahte

AJH Produkter – Per-Henrik Påve

Erica Huuva Design

Aslat Simma

Huuva förlag

Mestersnickerier – Henry Huuva

Anders Sunna sameslöjd

Birgit Skum Påve

WA Duodji – William Armstrand

Duojáriid ja dáiddáriid searvi

Norrlands Ur & Antikt AB

Sametinget

Kunskapsnätverket för samisk hälsa / Region Västerbotten

SVT Sápmi

Várregiehtje–Soahki

Cecilia Svonni

Rávttás slöjd- Mariann Enoksson

FIAK Foto & samiskt hantverk

Sara Björne

Design Marja Susanne

Várregiehtje–Sallja

Design Karin Vasara

Várregiehtje–Skierre

Sara Svonni Design

Várre / foajé

Cecilia Svonni

Rávttás slöjd- Mariann Enoksson

FIAK Foto & samiskt hantverk

Sara Björne

Design Marja Susanne

Várre–Sierggalahka

Design Karin Vasara

Várre–Biehtse

Ritni – Ann-Máret Mangi

AW Pokka

Tjállegoahte

AJH Produkter – Per-Henrik Påve

Erica Huuva Design

Aslat Simma

Huuva förlag

Mestersnickerier – Henry Huuva

Anders Sunna sameslöjd

Birgit Skum Påve

WA Duodji – William Armstrand

Duojáriid ja dáiddáriid searvi

Norrlands Ur & Antikt AB

Sametinget

Kunskapsnätverket för samisk hälsa / Region Västerbotten

SVT Sápmi

Várre–Gaskas

Cecilia Svonni

Rávttás slöjd- Mariann Enoksson

FIAK Foto & samiskt hantverk

Sara Björne

Design Marja Susanne

Goahte

Design Karin Vasara

Giedde

Sara Svonni Design

Årddå

Cecilia Svonni

Rávttás slöjd- Mariann Enoksson

FIAK Foto & samiskt hantverk

Sara Björne

Design Marja Susanne

Karta

Allmänt om skolan

Den samiska utbildningsinstitutionen Samernas Utbildningscentrum/Sámij åhpadusguovdásj är organiserad som en stiftelse med Svenska Samernas Riksförbund (SSR), Same Ätnam samt Jokkmokks Kommun som stiftelsebildare. Stiftelsens stadgar styr verksamheten. Stiftelsen Samernas utbildningscentrum finansieras främst genom utbildningsdepartementet, Jokkmokks kommun och Region Norrbotten.

 

Skolan vill fortsätta satsa på samiskt hantverk, språk och kultur, men även ha en roll i utvecklingen av de samiska näringarna. Sámij åhpadusguovdásj är viktig och av stor betydelse för det samiska folket. Lennart Wallmark (skolans första rektor) skrev 1948: ”En folkhögskola blir aldrig färdig, den måste alltid vara stadd i utveckling, alltid sträcka sig framåt, vara levande, utvecklingsbar”.

Uppdrag & målsättning

Stiftelsen Sámij åhpadusguovdásj har till ändamål att främja utbildning av ungdom och vuxna samt att bedriva annan kulturell verksamhet.

 

Sámij åhpadusguovdásj uppdrag är att utveckla, bevara och föra vidare samiska traditioner och samisk kultur, att erbjuda en mångfald av samiska utbildningar, att vara en kulturell mötesplats samt att stärka och bevara samisk identitet och samhörighet.

Vår vision:

Lev, lär, utveckla – från generation till generation!

Vieso, åhpa, åvddånahte – buolvas buolvvaj!

Eale, oahpa, ovdánahte – buolvvas bulvii!

Viäsuoh, åhph, uvdanah – buolvaste bualvvije!

Veasoeh, lïerh, eevtedh – bolveste boelvide!

Undrar du över något?
Hör av dig!

0971-440 00

Adress: Borgargatan 2, 962 31 Jokkmokk

E-post: info@samernas.se