Blockläsning – nytt upplägg för helårsutbildningarna i duodje fr.om läsåret 22/23

Från och med läsåret 2022/2023 förändrar vi på Sámij åhpadusguovdásj upplägget för helårsutbildningarna i duodje.  

Utbildningens är i dag organiserad så att studenten läser samiska språk samt samernas kultur och historia parallellt med duodje över hela läsåret. Det nya upplägget innebär att ämnena kommer att delas upp i specifika perioder utan avbrott för andra ämnen.

Kurserna i duodje kommer inte att genomgå några förändringar i schema där år 1 och år 2 läser tillsammans till största del. De ytterligare enskilda timmar undervisning som år 2 har tillsammans genomförs fortsatt varje vecka, samt under de veckor då år 1 har annan undervisning.

Samiska språk för både år 1 och år 2 kommer att läsas under totalt tre skolveckor under läsåret, där två veckor är förlagda till höstterminen och en vecka är förlagd till vårterminen.

Ämnet samernas kultur och historia för år 1 förläggs till två skolveckor, fördelat på en vecka vardera terminen.

Omstruktureringen av utbildningen görs i ett steg för kvalitetssäkring och för att ge större behållning till studenten av undervisning såväl som resultat. Verksamheten ser att ovanstående förändring ska öka motivationen och skapa fler arbetstillfällen i Sápmi.

Vill du studera på Sámij åhpadusguovdásj?

Ta en titt på våra aktuella utbildningar och kurser!

Nyfiken på hur en skoldag kan se ut?

Följ oss på Instagram!

Undrar du över något?
Hör av dig!

0971-440 00

Adress: Borgargatan 2, 962 31 Jokkmokk

E-post: info@samernas.se