Samernas utbildningscentrum

Sámij åhpadusguovdásj ligger i Jokkmokk, där de flesta av kurserna och utbildningarna är förlagda. Välkommen till oss för att hitta det samiska utbildningsalternativ som passar dig.


google map code

Läs mer om skolan

Sámij åhpadusguovdásj

Sámij åhpadusguovdásj är en samisk utbildningsinstitution med gamla anor. Sedan starten 1942 och fram till idag har skolan erbjudit samiska utbildningar och haft stor betydelse för det samiska samhället.

Skolan erbjuder utbildningar i olika längd från helgkurser till helårsutbildningar inom bland annat duodje (samiskt hantverk), samiska språk, kultur, rennäring och samiskt mathantverk.

En unik och betydelsefull tid!

Jag anser att Sámij åhpadusguovdásj, som även kallas för Samernas, är unik och betydelsefull för det samiska samhället. 

Uppdraget som skolan har är följande; ”Sámij åhpadusguovdásj ger alla samer möjlighet att växa i sin kultur”. Många som genomgår utbildning här, utvecklar både sin kulturella förståelse och identitet för resten av livet. Du står inför att välja en mycket betydelsefull skola och göra en speciell resa. Det är en unik tid vid Samernas! 

Det känns angenämt att få välkomna just dig som student hos oss vid Sámij åhpadusguovdásj! 

Britt-Inger Tuorda, Rektor vid Sámij åhpadusguovdásj sedan 2014

Personal

Information och kontaktuppgifter

Styrelse

Information och kontaktuppgifter

Allmänt om skolan

Den samiska utbildningsinstitutionen Samernas Utbildningscentrum/Sámij åhpadusguovdásj är organiserad som en stiftelse med Svenska Samernas Riksförbund (SSR), Same Ätnam samt Jokkmokks Kommun som stiftelsebildare. Stiftelsens stadgar styr verksamheten. Stiftelsen Samernas utbildningscentrum finansieras främst genom utbildningsdepartementet, Jokkmokks kommun och Region Norrbotten.

Skolan vill fortsätta satsa på samiskt hantverk, språk och kultur, men även ha en roll i utvecklingen av de samiska näringarna. Sámij åhpadusguovdásj är viktig och av stor betydelse för det samiska folket. Lennart Wallmark (skolans första rektor) skrev 1948: ”En folkhögskola blir aldrig färdig, den måste alltid vara stadd i utveckling, alltid sträcka sig framåt, vara levande, utvecklingsbar”.

Uppdrag & målsättning

Stiftelsen Sámij åhpadusguovdásj har till ändamål att främja utbildning av ungdom och vuxna samt att bedriva annan kulturell verksamhet.

Sámij åhpadusguovdásj uppdrag är att utveckla, bevara och föra vidare samiska traditioner och samisk kultur, att erbjuda en mångfald av samiska utbildningar, att vara en kulturell mötesplats samt att stärka och bevara samisk identitet och samhörighet.

 

Samij åhpadusguovdásj vision är

Lev, lär, utveckla – från generation till generation!

Vieso, åhpa, åvddånahte – buolvas buolvvaj!

Eale, oahpa, ovdánahte – buolvvas bulvii!

Viäsuoh, åhph, uvdanah – buolvaste bualvvije!

Veasoeh, lïerh, eevtedh – bolveste boelvide!

Läs vår webbtidning

I vår webbtidning får du en fördjupad inblick i vår verksamhet. Här beskrivs våra utbildningsområden mer detaljerat. Lärare för respektive utbildning berättar mer om sin verksamhet och intresset inom sitt område i enskilda intervjuer.

I tidningen får Du även ta del av erfarenheter och tankar från tidigare studenter hos oss.

Faktureringsuppgifter:

Stiftelsen Samernas utbildningscentrum
FE 2141 Scancloud
83190 Östersund

PDF-fakturor skickas till: samernas.utbc(@)pdf.scancloud.se

Vill du veta mer?

Hör av dig, eller läs mer om vår verksamhet.

FÖLJ OSS

Besök oss

Borgargatan 2
962 31 Jokkmokk

Kontakta oss

info@samernas.se
+46 (0) 971 - 440 00