Open Call Slöjdare och konsthantverkare i Norrbotten

(Ludvig Sjödin, ”Stilleben”, oil on panel, 72 x 52 cm, 2021)

Open call: Hemmaresidens för konstnärer, konsthantverkare och slöjdare

 

Deadline ansökan söndag 19 december 24.00

 

Resurscentrum för konst, Hemslöjdskonsulenten och Formstark Norrbotten utlyser fem stycken hemmaresidens i vinter. Residenset ska motsvara minst en månads arbete men kan fördelas över tre månader. Konstnären ansöker genom att skicka in en beskrivning av vad hen vill jobba med under sitt hemmaresidens och hur man tänker sig berätta om processen under sitt residens. Exempelvis genom sociala medier, text, bild, film eller föreläsning. OBS! Detta betyder inte att du ska ha ett färdigt verk klart, utan mer beskriva din process och vad du har använt din tid till. 


Residenset ger
45 000 kr i stipendie alt om du vill fakturera.
5000 kr + moms i materialkostnad. 

3 residens kommer att gå till bildkonstnärer
1 residens kommer att tilldelas en konsthantverkare
1 residens kommer att tilldelas en slöjdare

 

Redovisning av projekt
Redovisning sker skriftligt till Resurscentrum för konst, Hemslöjdskonsulenten och Formstark Norrbotten när residensperioden är slut, senast sista april.
Under residensets tid ser vi gärna att du presenterar det du arbetar med. Om intresse finns kan ett panelsamtal/föreläsning ordnas efter avslutat residens. 

Tid
Hemmaresidensen löper från januari – mars 2022. 


Jury
En jury bestående av konstnärer/slöjdare från Västerbotten och Västernorrland kommer att utse de som får residensen. Juryn meddelar sitt beslut innan jul.

Ansökan
Vi vänder oss till yrkesverksamma konstnärer, konsthantverkare och slöjdare i Region Norrbotten. Det innebär att du arbetar minst 50% av din tid aktivt med konst, slöjd eller konsthantverk. 


Samla följande i en PDF
– Beskriv hur du tänker arbeta under ditt hemmaresidens (det kan exempelvis vara konstnärlig forskning, att du vill lära dig ett nytt material/teknik, eller att du vill jobba fram ett verk)
– Konstnärligt CV
– Uppge om du söker som slöjdare, konsthantverkare eller bildkonstnär
– Presentation av ditt konstnärskap i form av bilder/text samlat i ett dokument. Max 5 projekt.

Skicka din ansökan till hanna.isaksson@norrbotten.se märk mailet hemmaresidens 

 

Hemmaresidensen finansieras med extra coronastöd från staten samt regionala medel.