Nya fasadfärger

Under sommaren 2021 har fasaderna på Sámij åhpadusguovdásj fått nya färger. Ommålning av fastigheterna är en del i en flerårig underhållsplan. För att få ett helhetstänk i gestaltningen av området skickades förfrågan till några arkitekter. Förslaget som antogs har utformats av Johanna Minde.

 

”När jag blev tillfrågad om att lämna in ett förslag till färgsättning av fasaderna på Samernas Utbildningscentrum kom jag att tänka på hur de olika byggnaderna samverkar med varandra. Jag tog utgångspunkt i att se på varje hus var för sig, men också som den egna by skolan är i samhället som helhet. Varje hus har fått en egen fasadfärg som refererar till en speciell plats i Jokkmokk och dess omgivning. På så sätt bildar byggnaderna ett eget samhälle där varje del är viktig. Tanken är även att de nya färgerna ska lägga till rätta för enkel navigation för både personal, elever och besökare”. 

Johanna Minde, arkitekt bakom förslaget.

 

 Johanna Minde är arkitektstudent och före detta elev vid Samernas Utbildningscentrum. Efter examen från skinn och textil linjen vid skolan har hon arbetat med och studerat en kombination av arkitektur och duodji. En av Johannas professioner är färg och färgkombinationer, både inom arkitektur och duodji.