Kursönskemål

Checklista för kursönskemål

Vill du fördjupa dina kunskaper genom att gå en kurs, eller vill du kanske till och med leda en kurs?

 

Sámij åhpadusguovdásj hjälper gärna till att uppfylla dina önskemål.

 

Vårt uppdrag är att ge alla samer möjlighet att växa i sin kultur: ”Lev, lär och utveckla från generation till generation.”

Vill du...

Steg 1:
Ta kontakt med SÅG för att presentera ditt önskemål för kurs. Samla gärna ihop några stycken som vill delta på samma kurs. Kom gärna med förslag på kursledare. Alla utbildningar anordnas under förutsättning att det finns tillräckligt många anmälningar till respektive utbildning. Skulle utbildningen ställas in på grund av för få anmälningar återbetalas eventuellt inbetald kurs- och anmälningsavgift. Deltagare ska vara över 18 år.

 

Steg 2:
SÅG söker kursledare (om det inte redan finns specifika önskemål av och/eller intresserad kursledare).

 

Steg 3:
SÅG utformar kursannons och kursbeskrivning tillsammans med kursledare och annonserar för anmälan. SÅG ansvarar för handläggning av ansökningar. Plats för kurs och lokal undersöks, om kursen inte kan hållas online eller på plats i SÅG lokaler i Jokkmokk. För kurser på annan ort arrangeras kursen om förmånligt pris på lokal kan träffas. (SÅG har sin bas i Jokkmokk och arrangerar främst kurser i egna lokaler. I dagsläget kan vi erbjuda ett begränsat antal kurser utanför Jokkmokk).

 

Steg 4:
Kursgenomförande, med fördjupning i form av teori och praktik. Deltagarna presenterar individuella mål till kursledare och gruppen diskuterar eventuella mål med kursen gemensamt. Deltagare debiteras kursavgift á 1200 SEK (om inget annat anges) varav 300 SEK i anmälningsavgift.

Steg 1:
Ta kontakt med SÅG om du vill leda en kurs. SÅG kan också vara behjälplig att arrangera onlinekurser och kurser på andra orter.

 

Steg 2:
Tillsammans med dig som kursledare utformar vi kursannons och kursbeskrivning med info om bland annat antal timmar för kurs, eventuella villkor osv. SÅG annonserar och ansvarar för handläggning av ansökningar. Om kursen inte kan hållas online eller på plats i SÅG lokaler i Jokkmokk undersöker SÅG plats och lokal. För kurser på annan ort arrangeras kursen om förmånligt pris på lokal kan träffas. (SÅG har sin bas i Jokkmokk och arrangerar främst kurser i egna lokaler. I dagsläget kan vi erbjuda ett begränsat antal kurser utanför Jokkmokk).

 

Steg 3:
Kursgenomförande. Kursledare förväntas ge kursdeltagare tillräckligt med information inför det egna arbetet påbörjas, till exempel genom genomgång och/eller kompendium. Kursledare ska kunna vägleda och hjälpa kursdeltagare under hela kursen. Kursledare fyller i eventuell deltagare-/närvarolista

 

Steg 4:
Deltagare och kursledare fyller i utvärdering. Kursledare arvoderas.

Vid intresse...

Skicka ett mail till terese.sedholm@samernas.se

 

Kursledare anger timpris, antal timmar för att genomföra kursen och förslag till datum för genomförande.

Kursdeltagare lämnar uppgift om önskad kurs, ort och deltagarunderlag.

Områden inom vilka kurser kan anordnas: Duodje/Duodji/Vätnoe, Samisk mat, Rennäring, Samisk estetik, Etc.

Undrar du över något?
Hör av dig!

0971-440 00

Adress: Borgargatan 2, 962 31 Jokkmokk

E-post: info@samernas.se