STYRELSE

Stiftelsen förvaltas och företräds av en styrelse, som är stiftelsens beslutande organ och har sitt säte i Jokkmokk. Stiftelsen har till ändamål att främja utbildning av ungdom och vuxna samt att bedriva annan kulturell verksamhet.

Stiftelsen Sámij åhpadusguovdásj, är grundad av Jokkmokks kommun, Svenska Samernas Riksförbund, SSR, och Riksorganisationen Same Ätnam, RSÄ.

Respektive stiftelsebildare utser styrelseledamöter till stiftelsen Sámij åhpadusguovdásj.

Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter, av vilka Jokkmokks kommun utser tre ledamöter, Svenska Samernas Riksförbund utser två ledamöter och Same Ätnam utser två ledamöter. Ledamöterna väljs i perioder om fyra år.

Mariana Wiik

Mariana Wiik

Ordförande

Same Ätnam

mariana.wiik@samernas.se

Ersättare: Lis-Marie Nilsen

Nils Johan Labba

Nils Johan Labba

Vice ordförande

Svenska Samernas Riksförbund

Ersättare: Eva-Lena Kielatis

Rönn-Lisa Zakrisson Påve

Rönn-Lisa Zakrisson Påve

Ledamot

Same Ätnam

Ersättare: Sara Elvira Kuhmunen

Helen Swartling

Helen Swartling

Ledamot

Jokkmokks kommun, Mp

Ersättare: Per-Jonas Parffa

Margaretha Holmström

Margaretha Holmström

Ledamot

Jokkmokks kommun, S

Ersättare: Sven Holmqvist

Kerstin Hellgren Tobiasson

Kerstin Hellgren Tobiasson

Ledamot

Jokkmokks kommun, S

Ersättare: Eivor Auna

Lars-Ánte Kuhmunen

Lars-Ánte Kuhmunen

Ledamot

Same Ätnam

Ersättare: Karl-Einar Enarsson

Vill du veta mer?

Hör av dig, eller läs mer om vår verksamhet.

FÖLJ OSS

Post- & besöksadress

Borgargatan 2
962 31 Jokkmokk

Kontakta oss

info@samernas.se
+46 (0) 971 - 440 00