För läsåret 2022/2023 kommer Sámij åhpadusguovdásj inte erbjuda läsårsutbildning i garraduodje (trä & hornslöjd). Utbildningen har inför varje läsår, plats till maximalt tio studenter. Grunden till beslut för avbrott är ett för lågt studentunderlag.

SÅG kommer under året att ta tiden till att utvärdera utbildningen i stort och arbeta för en ny struktur inför kommande läsår. Johan Blind, lärare i garraduodje, kommer under läsåret 2022/2023 att leda utvecklingsarbetet. Inför att ansökan öppnar i mars 2023 kommer nytt upplägg för utbildningen att presenteras.

Under hela läsåret 2022/2023 kommer vi även att erbjuda kortare kurser i garraduodje, ledda av bland annat Johan Blind och även andra slöjdare.

Följ oss på våra sociala medier och vår hemsida för att ta del av löpande information.

Ta gärna kontakt med Johan för tips och önskemål av kurser inom trä/hornslöjd.
johan.blind(@)samernas.se
Han är tillbaka från semester den 15 augusti.