Villkor för kortare kurser

Riktlinjer för Sámij åhpadusguovdásj kort- och språkkurser

Kurs- och anmälningsavgift faktureras. Efter fakturering av kursavgift får du tillgång till eventuellt kursmaterial.
Om kursdeltagare anmäler sig till en kurs som ska bekostas av arbetsgivare ska detta anges i anmälningsformuläret.  I övrigt gäller kursvillkoren.

 

För att bli antagen till någon av våra utbildningar ska du inte ha några skulder hos Sámij åhpadusguovdásj.

 

Vid antagning gör Sámij åhpadusguovdásj en bedömning om deltagaren uppfyller kriterier för deltagande vid aktuell utbildning.

 

Antagning till våra utbildningar sker efter sista ansökningsdag. Då du mottar antagningsbesked/välkomstbrev har du blivit erbjuden en plats vid sökt utbildning. Antagningsbesked mailas ut till den adress du angett vid ansökan.

 

Om du står som reserv till en utbildning, kan du få en plats vid utbildningen med kort varsel vid eventuella avhopp. Säkerställ därför vid anmälan att dina kontaktuppgifter är korrekta.

Kursavgift (om inget annat anges) 1200: -, varav 300: – anmälningsavgift.

Tänk på att det kan tillkomma kostnader för eget material.

 

Sámij åhpadusguovdásj målgrupp

  • Den som är 18 år.
  • Den vuxna delen av den samiska befolkningen.
  • Den övriga befolkningen vad det gäller kunskap, utbildning och information om samisk kultur, språk med mera.

Ytterligare information för ansökan till kurser i samiska

Sámij åhpadusguovdásj behandlar ansökningar som är kompletta och inkomna i tid.

 

I ansökan kan du bli ombedd att skicka med ett personligt brev. I brevet beskriver du dina språkkunskaper (egna samt genom eventuella studier). Beskriv även om dina förväntningar av kursen. Du kan behöva komplettera med intyg/betyg från tidigare kurser i samiska språk.

 

Våra kurser i samiska är studiestödsberättigade för Sametingets korttidsstudiebidrag.

 

Läs mer om bidraget och hur du ansöker på Sametingets webbsida.

Avanmälan eller inställd utbildning

Inställd utbildning
Alla  utbildningar anordnas under förutsättning att det finns tillräckligt många anmälningar till respektive utbildning.
Skulle utbildningen ställas in på grund av för få anmälningar återbetalas eventuellt inbetald kurs- och anmälningsavgift.  

 

Ångerrätt och avanmälan
Du som kund har rätt att ångra dig och avanmäla din kursanmälan senast 14 dagar efter att anmälan bekräftats.
Anmälningsbekräftelse är det antagningsbesked (med välkomstbrev) som mailas till dig.

 

Eventuell avanmälan meddelas Sámij åhpadusguovdásj genom att skicka ett e-post till: antagning(@)samernas.se  
Mailet med ditt återbud ska innehålla ditt namn, adress, personnummer, din e-postadress samt utbildningens namn.

 

Vid avanmälan av kurs/utbildning fram till och med den 14:e dagen efter att anmälan har bekräftats återbetalas alla eventuella inbetalningar, inklusive anmälningsavgiften.

 

Vid avanmälan av utbildning efter dag 14 att anmälan har bekräftats
Om avanmälan eller återbud sker från och med 15 dagar efter att anmälan har bekräftats faktureras anmälningsavgiften och vid en redan inbetald anmälnings- samt kursavgift, återbetalas endast kursavgift, då anmälningsavgiften är SÅG hanteringskostnad.

 

Avanmälan eller återbud inom 14 dagar före kursstart samt avbrott av kurs
Om anmälan till kurs är gjord 14 dagar eller mer, före kursstart och en avanmälan eller återbud sker 14 dagar eller färre, innan kursstart faktureras hela beloppet, alternativt så görs ingen återbetalning av eventuellt inbetalda kursavgifter och/eller anmälningsavgift samt eventuella avgifter för boende. Detsamma gäller om kursdeltagare avbryter påbörjad kurs. 

 

Avanmälan eller avbrott vid sjukdom, graviditet eller olycka
Kursdeltagare som inte har möjlighet att påbörja en kurs eller utbildning vid Sámij åhpadusguovdásj, på grund av sjukdom, graviditet eller olycka ska skicka in ett läkarintyg samt fullständiga kontouppgifter för återbetalning. Om kursdeltagare behöver avböja sin plats för vård av närstående krävs läkarintyg eller motsvarande som styrker detta. Närstående kan till exempel vara förälder, partner eller barn.

 

För ovanstående fall (graviditet, sjukdom eller olycka) återbetalas alla inbetalda avgifter för studier och andra tillägg, exempelvis boende.

 

Anmälningsavgift återbetalas ej då det är Sámij åhpadusguovdásj hanteringskostnad.

 

Om du inte har möjlighet att fortsätta en påbörjad kurs eller utbildning på grund av sjukdom, graviditet eller olycka måste du skicka in ett läkarintyg till Sámij åhpadusguovdásj. För helgkurser förlagd över en helg görs ingen återbetalning vid påbörjad kurs eller utbildning.

 

Ändrad kursledare
Sámij åhpadusguovdásj förbehåller sig rätten att boka en annan/andra kursledare med samma kompetens än den som annonserats vid tidigare tillfälle fram till kursens eller utbildningens första dag. Inbetalda studie- och anmälningsavgifter återbetalas inte i dessa fall då utbildningen och de kunskaper som förmedlas inte påverkas. Om en ändring i kursledare sker, informerar Sámij åhpadusguovdásj alla deltagare så snart som möjligt.

 

Avbrott på kurs eller utbildning på grund av anlitad kursledare
Om en kursledare inte har möjlighet att fullfölja undervisningen av en påbörjad kurs eller utbildningsträff och måste göra ett avbrott under sitt uppdrag återbetalas en del av kursavgiften, där avvägande görs för varje eventuellt tillfälle beroende på hur länge utbildningen pågått. Anmälningsavgiften återbetalas ej, då det är Sámij åhpadusguovdásj hanteringskostnad.

 

Ändrad tid eller datum
Sámij åhpadusguovdásj förbehåller sig rätten att ändra tid och/eller datum på de kurser och utbildningar som arrangeras. Vid ändring av tid/datum informeras deltagare/studerande så snart som möjligt och erbjuds möjlighet att föra över sin anmälan till den nya tiden/de nya datumen eller avanmäla sig från kursen/utbildningen. Då återbetalas alla eventuella inbetalningar förutom anmälningsavgiften som är Sámij åhpadusguovdásj hanteringskostnad.

Undrar du över något?
Hör av dig!

0971-440 00

Adress: Borgargatan 2, 962 31 Jokkmokk

E-post: info@samernas.se