Villkor för helårsutbildning

Riktlinjer för Sámij åhpadusguovdásj helårsutbildningar inom duodje

Antagning till våra utbildningar sker efter sista ansökningsdag. Då du mottar antagningsbesked har du blivit erbjuden en plats vid sökt utbildning. Antagningsbesked mailas ut till den adress du angett vid ansökan.

 

Som reserv till utbildning kan du bli antagen vid utbildningen med kort varsel när någon tackat nej till sin plats. Säkerställ därför vid anmälan att dina kontaktuppgifter är korrekta

Behörighetskrav till helårsutbildningarna i Duodje

  • Du ska vara 18 år eller äldre.
  • Genomförd gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning.
  • Du ska ha kunskap om vilken områdestradition din familj eller släkt tillhör.
  • Erfarenhet av eget slöjdande är meriterande.

Till ansökan bifogas även: 

    • Personligt brev
    • Bilder av eget hantverk

Avgifter och kostnader

Skinn och textil, 6000 SEK varav 1500 SEK anmälningsavgift

Trä och horn år 1, 6000 SEK varav 1500 SEK anmälningsavgift

Trä och horn år 2, 6000 SEK varav 1500 SEK anmälningsavgift

Anmälningsavgift
Vid bekräftelse av din utbildningsplats, dvs efter att du tackat ja till erbjuden studieplats så skickas faktura till dig för anmälningsavgift. Anmälningsavgiften återbetalas ej. Resterande betalas i samband med terminsstart.

 

Studieavgift

Inom kostnaden för studieavgift ingår bland annat administration, försäkring, viss skyddsutrustning, visst material, service och underhåll, tillgång till maskiner och lokaler.


Övrigt tillkommande kostnader

Läroböcker, studie-och slöjdmaterial bekostar du som student själv.
Tänk på att det tillkommer kostnader för material, vissa verktyg och annat som du vill införskaffa, vilket kan ses som en investering för dig själv.
Många slöjdmaterial kan vara dyra i inköp, det kan därför vara bra att ha en ekonomisk buffert för att köpa in material som behövs till utbildningen.
Mer information om material som kommer att behövas under ditt utbildningsår skickas ut av respektive lärare efter att du blivit antagen.

Ansökan till år 1

Så här ansöker du till år 1

 

1. Fyll i och skicka in ansökningsformuläret till år 1 via vårt Questbackformulär.

 

2. Var noga med att bifoga bilagorna:

 

Personligt brev – där du berättar kort om dig själv och vilken områdestradition du tillhör och eventuella erfarenheter av samiskt hantverk. Beskriv dina förväntningar av slöjdutbildningen och varför du söker, samt hur du planerar att använda dig av förvärvade kunskaper i framtiden. Om du även fyller i ett andrahandsval för alternativ utbildningsinriktning ska Du även skriva ett personligt brev för detta val, enligt informationen ovan.

 

Bilder – ladda upp två – tre bilder på hantverk som du skapat utifrån vald inriktning inom skinn och textil eller trä och horn. Har du ingen erfarenhet av detta, bifoga bilder på annat estetiskt du skapat.

 

(om du inte har möjlighet att ladda upp bilagorna i ansökningsformuläret kan du skicka dem via e-post antagning(@)samernas.se -markera tydligt med för- och efternamn. Om komplettering görs via mail ska detta göras samma dag som du skickar in anmälan).

 

3. Referenser – En referens ska anges. Referensperson bör vara någon som känner dig och är kunnig inom din områdestradition. Glöm inte att fråga om du får ange personen som referens och lämna ut dennes kontaktuppgifter.

 

4. Ansök senast 17 april.

Ansökan till år 2

Elever som gått år ett måste göra en ansökan för att få möjligheten att gå årskurs två.

 

Godkänt studieresultat från årskurs ett är en förutsättning för antagning till årskurs två.

 

Studenter som söker till år 2 och har studerat slöjd år 1 vid ett tidigare tillfälle än föregående läsår måste använda samma ansökningsformulär som för år 1.

Så här ansöker du till år 2

 

1. Är du för närvarande student vid slöjdutbildning vid Sámij åhpadusguovdásj

 

– Fyll i och skicka in ansökningsformuläret till år 2 via vårt Questbackformulär.

 

Har du studerat slöjd år 1 vid ett tidigare tillfälle än föregående läsår måste använda samma ansökningsformulär som för år 1.

 

2. Var noga med att bifoga bilagorna:

 

Personligt brev – Precisera och motivera varför du söker till år 2. Bland annat förväntas du svara på om utbildningen motsvarat dina förväntningar hittills och vad förväntar du dig att lära dig under år 2.

 

3. Ansök senast 17 april.

Viktiga datum 2023

Ansökan öppnar: 10 mars 2023

 

Sista ansökningsdag: 17 april 2023

 

Antagningsbesked med svarskrav*: Antagningsbesked meddelas under perioden 27 april  – 12 maj 2023

 

Sista svarsdag: 13 juni 2023

 

Tidsperiod för antagning av reserver: Från sista svarsdag i juni t.om skolstart i augusti.

 

Skolstart: 23 augusti 2023

 

OBS! Eventuella ändringar kan ske.

 

Bekräftelse av plats
*vid beviljad studieplats/reservplats till slöjdutbildning, måste du tacka Ja för att behålla din plats.
Ditt svar ger du genom att följa länken i ditt antagningsbesked för att bekräfta din plats (alternativt genom att skicka ett mail till antagning(@)samernas.se).

 

Efter sista svarsdag tolkas ditt eventuella ickesvar som ett Nej. Detta gäller för alla, även dem som blivit tilldelad reservplats.

 

För den som har reservplats till någon av våra slöjdutbildningar så meddelas besked om eventuell studieplats från och med sista svarsdag fram till skolstart i augusti. Inget besked om reservplatsplacering ges.

 

Anmälningsavgift
Vid bekräftelse av din utbildningsplats skickas faktura till Dig för anmälningsavgift á 1500 SEK.

 

Återbud
Om du har blivit antagen och inte vill ha din plats, ska du tacka Nej genom att följa länken i ditt antagningsbesked (alternativt genom att skicka ett mail till antagning(@)samernas.se).
Mailet med ditt återbud ska innehålla ditt namn, adress, personnummer, din e-postadress samt utbildningens namn.

 

Återbud efter sista svarsdag
Om du har tackat Ja till utbildningsplats men har fått förhinder inte längre har möjlighet att påbörja utbildningen ska du kontakta oss direkt.
Återbud meddelas genom att skicka ett e-post till:  antagning(@)samernas.se
Mailet med ditt återbud ska innehålla ditt namn, adress, personnummer, din e-postadress samt utbildningens namn. Om avanmälan eller återbud sker efter sista svarsdag och fram till terminsstart görs ingen återbetalning av anmälningsavgift samt eventuella avgifter för boende.

 

Frånvaro vid upprop
Din plats kommer att erbjudas till eventuell reserv om du uteblir från läsårets första dag/upprop, utan att ha meddelat sen ankomst.

 

Avanmälan eller inställd utbildning

Inställd utbildning
Alla utbildningar anordnas under förutsättning att det finns tillräckligt många anmälningar till respektive utbildning.
Skulle utbildningen ställas in på grund av för få anmälningar återbetalas eventuellt inbetald kurs- och anmälningsavgift. 

 

Ångerrätt och avanmälan
Du som kund har rätt att ångra dig och avanmäla din kursanmälan senast 14 dagar efter att anmälan bekräftats.
Anmälningsbekräftelse är det antagningsbesked  som mailas till dig.

 

Eventuell avanmälan meddelas Sámij åhpadusguovdásj genom att skicka ett e-post till:  antagning(@)samernas.se 
Mailet med ditt återbud ska innehålla ditt namn, adress, personnummer, din e-postadress samt utbildningens namn.

 

Avanmälan eller återbud efter sista svarsdag
Om avanmälan eller återbud sker efter sista svarsdag och fram till terminsstart görs ingen återbetalning av inbetald anmälningsavgift samt eventuella avgifter för boende. Obetald eller ej förfallen faktura för anmälningsavgift ska betalas innan förfallodag. 


Avanmälan eller avbrott vid sjukdom, graviditet eller olycka
Kursdeltagare som inte har möjlighet att påbörja en kurs eller utbildning vid Sámij åhpadusguovdásj, på grund av sjukdom, graviditet eller olycka måste skicka in ett läkarintyg samt fullständiga kontouppgifter för återbetalning. Om kursdeltagare behöver avböja sin plats för vård av närstående krävs läkarintyg eller motsvarande som styrker detta. Närstående kan till exempel vara förälder, partner eller barn.
För ovanstående fall (graviditet, sjukdom eller olycka) återbetalas alla inbetalda avgifter för studier och andra tillägg, exempelvis boende.
Anmälningsavgift återbetalas ej då det är Sámij åhpadusguovdásj hanteringskostnad.

 

Om du inte har möjlighet att fortsätta en påbörjad kurs eller utbildning på grund av sjukdom, graviditet eller olycka måste du skicka in ett läkarintyg till Sámij åhpadusguovdásj. 

 

Ändrad tid eller datum
Sámij åhpadusguovdásj förbehåller sig rätten att ändra tid och/eller datum på de utbildningar som arrangeras. Vid ändring av tid/datum informeras studerande så snart som möjligt.

Undrar du över något?
Hör av dig!

0971-440 00

Adress: Borgargatan 2, 962 31 Jokkmokk

E-post: info@samernas.se