ANSÖKAN TILL SLÖJDUTBILDNING

riktlinjer för Sámij åhpadusguovdásj helårsutbildningar inom slöjd

Antagning till våra utbildningar sker efter sista ansökningsdag, och då Du mottar antagningsbesked/välkomstbrev har du blivit erbjuden en plats vid sökt utbildning. Antagningsbesked mailas ut till den adress Du angett vid ansökan.

Om du står som reserv till utbildning, kan du få en plats vid utbildningen med kort varsel vid eventuella avhopp. Säkerställ därför vid anmälan att dina kontaktuppgifter är korrekta.

Sámij åhpadusguovdásj målgrupp

  • Du ska vara 18 år.
  • Den vuxna delen av den samiska befolkningen.
  • Den övriga befolkningen vad det gäller kunskap, utbildning och information om samiska kultur, språk med mera.

Allmän behörighet

Slutförd gymnasie-, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning eller med viss yrkeserfarenhet.

Våra urvalsmetoder till slöjdlinjerna

  • Fullständiga gymnasiebetyg eller dokument från annan likvärdig utbildning.
  • Övrig utbildning inom konst, hantverk och konsthantverk.
  • Erfarenhet av eget slöjdande
  • Relevant yrkeserfarenhet inom hantverk
  • Personligt brev
  • Bilder

Avgifter och kostnader

Skinn och textil, 6100 SEK varav 1500 SEK anmälningsavgift

Trä och horn år 1, 6300 SEK varav 1500 SEK anmälningsavgift

Trä och horn år 2, 4600 SEK varav 1500 SEK anmälningsavgift


Anmälningsavgift

Vid bekräftelse av Din utbildningsplats, dvs efter att Du tackat ja till erbjuden studieplats så skickas faktura till Dig för anmälningsavgift. Anmälningsavgiften återbetalas ej. Resterande betalas i samband med terminsstart.

Studieavgift

Inom kostnaden för studieavgift ingår bland annat administration, försäkring, viss skyddsutrustning, visst material, service och underhåll, tillgång till maskiner och lokaler. 


Övrigt tillkommande kostnader

Läroböcker, studie-och slöjdmaterial bekostar Du som student själv.
Tänk på att det tillkommer kostnader för material, vissa verktyg och annat som Du vill införskaffa, vilket kan ses som en investering för framtiden.
Många slöjdmaterial kan vara dyra i inköp, det kan därför vara bra att ha en ekonomisk buffert för att köpa in material som behövs till utbildningen.
Mer information om material som kommer att behövas under Ditt utbildningsår skickas ut av respektive lärare efter att Du blivit antagen.

Viktiga datum 2021

Ansökan öppnar: 15 mars

Sista ansökningsdag: 15 april

Antagningsbesked med svarskrav*: 

Sista svarsdag: 13 juni 2021

Sista dag att komplettera med fullständigt avgångsbetyg från gymnasiet: 21 juni 2021

Tidsperiod för antagning av reserver: Från sista svarsdag i juni t.om skolstart i augusti.

Skolstart: 23 augusti 2021

OBS! Eventuella ändringar kan ske.

Bekräftelse av plats
*vid beviljad studieplats/reservplats till slöjdutbildning, måste du tacka Ja för att behålla din plats.
Ditt svar ger du genom att följa länken i Ditt antagningsbesked för att bekräfta Din plats (alternativt genom att skicka ett mail till antagning(@)samernas.se).

Efter sista svarsdag tolkas ditt eventuella ickesvar som ett Nej. Detta gäller för alla, även dem som blivit tilldelad reservplats.

För den som har reservplats till någon av våra slöjdutbildningar så meddelas besked om eventuell studieplats från och med sista svarsdag fram till skolstart i augusti.

Anmälningsavgift
Vid bekräftelse av Din utbildningsplats skickas faktura till Dig för anmälningsavgift á 1500 SEK.

Återbud
Om du har blivit antagen och inte vill ha din plats, ska du tacka Nej genom att följa länken i Ditt antagningsbesked (alternativt genom att skicka ett mail till antagning(@)samernas.se).
Mailet med ditt återbud ska innehålla ditt namn, adress, personnummer, din e-postadress samt utbildningens namn.

Återbud efter sista svarsdag
Om du har tackat Ja till utbildningsplats men har fått förhinder inte längre vill gå utbildningen ska du kontakta oss direkt.
Återbud meddelas genom att skicka ett e-post till:  antagning(@)samernas.se
Mailet med ditt återbud ska innehålla ditt namn, adress, personnummer, din e-postadress samt utbildningens namn. Om avanmälan eller återbud sker efter sista svarsdag och fram till terminsstart görs ingen återbetalning av anmälningsavgift samt eventuella avgifter för boende.

Frånvaro vid upprop
Din plats kommer att erbjudas till eventuell reserv om Du uteblir från läsårets första dag/upprop, utan att ha meddelat sen ankomst.

Avanmälan eller inställd utbildning

Inställd utbildning
Alla våra utbildningar anordnas under förutsättning att vi har tillräckligt många anmälningar till respektive utbildning.
Skulle utbildningen ställas in på grund av för få anmälningar återbetalas eventuellt inbetald kurs- och anmälningsavgift. 

Ångerrätt och avanmälan
Du som kund har rätt att ångra dig och avanmäla din kursanmälan senast 14 dagar efter att anmälan bekräftats.
Anmälningsbekräftelse är det automatiska mottagningskvittens från Questback som bekräftar att din anmälan kommit in (bekräftelsen skickas direkt efter att anmälan är gjord. Kommer den inte fram, så kolla i din mails skräpkorg, då det finns en risk att mail från Questback hamnar där).

Eventuell avanmälan meddelas Sámij åhpadusguovdásj genom att skicka ett e-post till:  antagning(@)samernas.se 
Mailet med ditt återbud ska innehålla ditt namn, adress, personnummer, din e-postadress samt utbildningens namn.

Avanmälan eller återbud efter sista svarsdag
Om avanmälan eller återbud sker efter sista svarsdag och fram till terminsstart görs ingen återbetalning av inbetald anmälningsavgift samt eventuella avgifter för boende.

Avanmälan eller avbrott vid sjukdom, graviditet eller olycka
Kursdeltagare som inte har möjlighet att påbörja en kurs eller utbildning vid Sámij åhpadusguovdásj, på grund av sjukdom, graviditet eller olycka måste skicka in ett läkarintyg samt fullständiga kontouppgifter för återbetalning.
För ovanstående fall (graviditet, sjukdom eller olycka) återbetalas alla inbetalda avgifter för studier och andra tillägg, exempelvis boende.
Anmälningsavgift återbetalas ej då det är Sámij åhpadusguovdásj hanteringskostnad.

Om du inte har möjlighet att fortsätta en påbörjad kurs eller utbildning på grund av sjukdom, graviditet eller olycka måste du skicka in ett läkarintyg till Sámij åhpadusguovdásj och då gäller följande, för helgkurser förlagd över en helg görs ingen återbetalning vid påbörjad kurs eller utbildning.

Ändrad tid eller datum
Sámij åhpadusguovdásj förbehåller sig rätten att ändra tid och/eller datum på de utbildningar som arrangeras. Vid ändring av tid/datum informeras studerande så snart som möjligt.

Ansökan till år 1

Så här ansöker du till år 1

1. Fyll i och skicka in ansökningsformuläret till år 1 via vårt Questbackformulär.

2. Var noga med att bifoga bilagorna:

Betyg – Fullständiga gymnasiebetyg eller annan likvärdig utbildning (gymnasieelever som går sista terminen ska ansöka med sitt senaste gymnasiebetyg och komplettera med avgångsbetyget).Bifoga handlingar från övrig utbildning inom konst, konsthantverk och hantverk.

Personligt brev – där du berättar kort om dig själv och vilken områdestradition du tillhör och eventuella erfarenheter av samiskt hantverk. Beskriv dina förväntningar av slöjdutbildningen och varför du söker, samt hur du planerar att använda dig av förvärvade kunskaper i framtiden. Om du även fyller i ett andrahandsval för alternativ utbildningsinriktning ska Du även skriva ett personligt brev för detta val, enligt informationen ovan.

Bilder – ladda upp fyra bilder på hantverk som du skapat utifrån vald inriktning inom skinn och textil eller trä och horn. Har du ingen erfarenhet av detta, bifoga bilder på annat estetiskt du skapat.

(om du inte har möjlighet att ladda upp bilagorna i ansökningsformuläret kan du skicka dem via e-post antagning(@)samernas.se -markera tydligt med för- och efternamn. Om komplettering görs via mail ska detta göras samma dag som Du skickar in anmälan).

3. Referenser – Två referenser ska anges. Referensperson bör vara någon som känner dig och är kunnig inom din områdestradition. Glöm inte att fråga om du får ange personen som referens och lämna ut dennes kontaktuppgifter.

4. Ansök senast 15 april varje år.

Ansökan till år 2

Elever som gått år ett måste göra en ansökan för att få möjligheten att gå årskurs två.

Godkänt studieresultat från årskurs ett är en förutsättning för antagning till årskurs två.

Studenter som söker till år 2 och har studerat slöjd år 1 vid ett tidigare tillfälle än föregående läsår måste använda samma ansökningsformulär som för år 1.

Så här ansöker du till år 2

1. Är Du för närvarande student vid slöjdutbildning vid Sámij åhpadusguovdásj

– Fyll i och skicka in ansökningsformuläret till år 2 via vårt Questbackformulär.

Har du studerat slöjd år 1 vid ett tidigare tillfälle än föregående läsår måste använda samma ansökningsformulär som för år 1.

2. Var noga med att bifoga bilagorna:

Bilder – ladda upp fyra bilder på duodji som du skapat under ditt första år vid Sámij åhpadusguovdásj. (om du inte har möjlighet att ladda upp bilagorna i ansökningsformuläret kan du skicka dem via e-post antagning(@)samernas.se -markera tydligt med för- och efternamn).

3. Ansök senast 15 april varje år.

Vill du veta mer?

Hör av dig, eller läs mer om vår verksamhet.

FÖLJ OSS

Besök oss

Borgargatan 2
962 31 Jokkmokk

Kontakta oss

info@samernas.se
+46 (0) 971 - 440 00