Inriktning garraduodje / trä och horn

Under det första läsåret förvärvar Du som student dig kunskapen om vilka redskap som används traditionellt, traditionella material och tekniker för framställande.

Du lär dig bland annat att finns ett samband mellan form och teknik och material hör ihop för att kunna skapa funktionella och vackra alster.

Utbildningslokalerna är utrustad med såväl handverktyg och maskiner för att Du som student ska förvärva dig kunskapen om traditionella tekniker.

Under utbildningen får Du kunskap om olika träslag och dess egenskaper, hur de använts traditionellt och hur de kan användas i olika föremål. Du får arbeta med både färskt och torrt virke som sågats eller klyvts. Du får kunskap inom bland annat täljteknik med kniv och yxa.

Ord från tidigare student

”Under de här två åren har jag insett hur mycket duodji har betytt för hela det samiska folket. Att det inte enbart handlar om tillhörighet och hantverk, utan även personlig utveckling och gemenskaphet. Som samer har vi ett arv att utveckla och föra vidare. Under dessa två år då vi har fått följa med runtom i olika arkiv och då vi har fått möjlighet att diskutera duodji och betydelsen av den både med nybörjare och äldre så har jag insett att duodji bär med sig en historia som få andra hantverksinriktningar har”

Under det andra läsåret får Du möjlighet att fördjupa dina kunskaper. Du arbetar bland annat med specialarbete som du, i samråd med dina lärare valt att fördjupa dig inom. Arbetena redovisas i samband med Jokkmokks vintermarknad och i samband med sommarutställningen vid Ájtte – svenskt fjäll- och samemuseum.

Det andra läsåret ger dig fördjupade kunskaper i trä och hornslöjd, för att du ska kunna utveckla dig till att arbeta som slöjdare i framtiden och ge dig redskapen för att arbeta självständigt som duojár.

Vill du veta mer?

Hör av dig, eller läs mer om vår verksamhet.

FÖLJ OSS

Post- & besöksadress

Borgargatan 2
962 31 Jokkmokk

Kontakta oss

info@samernas.se
+46 (0) 971 - 440 00