Samiska Språk

Bli inspirerad att använda samiska i din vardag och att utveckla dina språkkunskaper!

Allmän information

Sámij åhpadusguovdásj erbjuder intensivkurser i de samiska språken: nordsamiska, lulesamiska, pitesamiska, umesamiska och sydsamiska.

Sámij åhpadusguovdásj målgrupp är nybörjare såväl som samisktalande. 

För nybörjare och andraspråksinlärning är vardagens muntliga kommunikation i fokus. För samisktalande sätts fokus i text, skriftspråket och språkets uppbyggnad.

Kurserna indelas i två grupper:

  • andraspråksinlärning, steg 1-6
  • förstaspråksinlärning, steg 1-2

Vid steg 1 för andraspråksinlärning krävs inga förkunskaper i samiska. Målbilden är, att när studenten avslutat steg sex, ska uppnå talat språk i samiska.

Målet med språkkurserna är att de ska genomföras intensivt inom en sammanhängande tid, för att fördjupa sig intensivt i språket.

All undervisning föregår på samiska, där läraren hänvisar till plats eller tillfällen att använda sig av svenska.

Undervisningen följer olika teman som utvecklas för varje steg.

För varje kurs ska det finnas en trygghet inom gruppen, där det som sägs inom gruppen också förväntas stanna där. Då det kan komma att samtala kring språkspärrar och andra känsliga ämnen.

Som språkstöd tar Sámij åhpadusguovdásj in árbbetjiehppe, samisktalande i undervisningen och för olika aktiviteter. Aktiviteter kan komma att genomföras utanför kurslokalen. 

För varje enskild kurs/steg uppgår undervisningen till 112 undervisningstimmar och totalt max 14 dagar.

Ord från tidigare student

Räknar man hur många i vår ålder som är samisktalande är det inte många. Det är vårt ansvar att föra arvet vidare. Och så är det ju så roligt!

Språkkurser för nybörjare

Nybörjarkurserna vid Sámij åhpadusguovdásj är uppbyggda för dem som inte kan prata eller skriva på samiska, och för dem som har hört samiska i sin närhet men som inte talar själv.

Undervisningen byggs utifrån vardagsföreteelser för att kunna nyttja språket och få en direkt användning av det. Även om den muntliga kommunikationen står i fokus studeras även språkets uppbyggnad.

För de sex stegen för nybörjarkurser i samiska språken grupperas stegen i två delar.

Grund – Inom grundnivån inkluderas stegen 1 – 3 och studierna följer grundskolans kursplan, samiska som förstaspråk åk 6, i att läsa och skriva, texter och språkbruk.

 Fortsättning – Inom fortsättningsnivån inkluderas stegen 4 – 6 och studierna följer grundskolans kursplan, samiska som förstaspråk åk 9, i att läsa och skriva, texter och språkbruk.

Språkkurser för samisktalande

I våra kurser för samisktalande handlar undervisningen mycket kring språkets uppbyggnad, om att läsa och skriva och att utveckla ordförrådet inom olika teman. Fokus kan bland annat ligga på att lära sig läsa texter, att börja författa egna texter enligt personliga önskemål, arbeta med översättning av texter eller att fördjupa sig inom grammatiken.

Fördjupningsmöjligheter och vidare studier

Efter dina studier i samiska hos oss har du förutsättningar för att börja använda dig mer av språket i vardagen, med dina närstående och barn och även på arbetet. Du har en ökad förståelse och kan på egen hand ta dig an att läsa böcker och att skriva egna texter.

Med dina förvärvade kunskaper i samiska språk har du även fler förutsättningar till att söka till studier i samiska språk på högskola och universitetet.

Studiestöd

Sámij åhpadusguovdásj språkkurser är studiestödsberättigade för Sametingets korttidsstudiebidrag.

Läs mer på Sametingets hemsida, för mer information och tillvägagångssätt.

https://www.sametinget.se/studiebidrag

Språkkurserna startar upp under förutsättning att det finns nog antal sökande till respektive kurs.

Studiematerial

Studenten får ta del av arbetsmaterial som tillhandahålls av lärare och skolan.
Eventuella läroböcker bekostar studenten själv.

Kurskoder och benämningar

DS = Davvisámegiella / Nordsamiska

JS = Julevsámegiella / Lulesamiska

ÅAS = Åarjelsaemien-gïele / Sydsamiska

UBMS = Ubmejesamien / Umesamiska

A = álggo/nybörjare

S = sámegiellak/samisktalande
NJ= Njálmálasj /Muntlig

1 – 6 = anger vilket steg/nivå kursen har. För varje steg ökas progressionen i språkundervisningen.

Aktuella kurser

Vill du veta mer?

Hör av dig, eller läs mer om vår verksamhet.

FÖLJ OSS

Post- & besöksadress

Borgargatan 2
962 31 Jokkmokk

Kontakta oss

info@samernas.se
+46 (0) 971 - 440 00