Umesamisk kurs för nybörjare steg 3

Kurskod: UBMSA-NJ 3

Kursstart: 31 maj 2021

Sista ansökningsdag: 18 juni 2021

Kursupplägg och innehåll

I kursen UBMSA-NJ 3 ligger fokus på att utöka ordförrådet för att kunna föra enkla dialoger i vardagen. Kursen behandlar språkets uppbyggnad, läs-, skriv- tal- och hörförståelse. Genom främst praktiska övningar lär du dig att kommunicera om vardagliga företeelser.

Anpassningar utifrån Covid-19.
Kursen UBMSA-NJ 3 kommer i möjligaste mån att genomföras med fysiska träffar, där vi kommer att spendera mycket tid utomhus för att kunna säkra avstånden.
Teoretisk undervisning kan komma att förläggas digitalt.

Innan kursstart förväntas Du spendera ca 20 timmar med förberedande studier.

Mellan kurstillfällena förväntas Du spendera ca 5-10 timmar på språkstudier utifrån tilldelade uppgifter.

Kursstart: 31 maj 2021.

Kursslut: 18 juni 2021.

Kurstimmar: 112 timmar

Kursavgift: 1200 kr

Viktiga datum

Sista ansökningsdag är 12 april 2021 för Dig som tänker söka korttidsstudiebidrag från Sametinget. Antagningsbesked till dig kommer under vecka 15-16.

30/4 Ansökan för korttidsstudiestöd ska vara Sametinget tillhanda.

Sen anmälan är öppen fram till 19 maj 2021 (ej möjligt att söka Sametingets korttidsstudiebidrag). Antagningsbesked till dig kommer under vecka 20.

Genomförande

Dagtid kl. 8.10-15.45

v.22 31 maj – 4 juni måndag-fredag

v.23 7 – 11 juni måndag-fredag

v.24 14 – 17 juni måndag-torsdag

Kursmål

  • Kunna föra ett samtal på enkel nivå om vardagliga företeelser och händelser.
  • Kunna läsa och skriva enkla texter.

 Se kursplan för mer detaljer:

Samiska, årskurs 4-6 inom ramen för samiska som första språk:

Plattform

Kursen använder Googles digitala verktyg som plattform.

Förkunskapskrav

Nordsamisk nybörjarkurs UBMSA-NJ 2 eller motsvarande.

Förkunskaper styrks med betyg/intyg.

Vill du veta mer?

Hör av dig, eller läs mer om vår verksamhet.

FÖLJ OSS

Besök oss

Borgargatan 2
962 31 Jokkmokk

Kontakta oss

info@samernas.se
+46 (0) 971 - 440 00