Språkkurs i umesamiska för nybörjare, steg 6

Kurskod: UBMSA – NJ 6

Kursstart: 22 september 2022

Sista ansökningsdag: 20 juni 2022

Kursupplägg och innehåll

I kursen UBMSA-NJ 6 ligger fokus framförallt på ordförrådet och den muntliga kommunikationen, men även på språkets uppbyggnad där den studerande utvecklar sin läs- och skrivförståelse. Teoretiska och praktiska övningar blandas för att ge den studerande möjlighet att utveckla sina språkkunskaper med mål om att tala samiska obehindrat. 

Innan kursstart förväntas Du spendera ca 5 timmar med förberedande studier. 

Mellan kurstillfällena förväntas Du spendera mellan 5-10 timmar på språkstudier utifrån tilldelade uppgifter.

Kursen omfattar olika moment som löper parallellt genom hela kursen. Momenten behandlar språkets uppbyggnad, läs-, skriv- tal- och hörförståelse. Även praktiska övningar förekommer där du praktiserar språket muntligt, och även skriftligt.

Under kursen talas umesamiska konsekvent av lärare i klassrummet, vilket är en del av kursupplägg. 

 

Kursstart: 26 september 2022

Kursslut: 20 oktober 2022

Kurstimmar: 112 timmar

Kursavgift: 1200 kr

Plats: Ammarnäs

Kursledare: Sara-Helén Persson

Viktiga datum

Sista ansökningsdag är 20 juni  2022 för Dig som tänker söka korttidsstudiebidrag från Sametinget. Antagningsbesked till dig kommer under vecka 25-26.

22 augusti Ansökan för korttidsstudiestöd ska vara Sametinget tillhanda.

Sen anmälan är öppen fram till 24 augusti  2022 (ej möjligt att söka Sametingets korttidsstudiebidrag). Antagningsbesked till dig kommer under vecka 34-35.

Genomförande

Dagtid 8.30 – 16.00

 v.39      26 – 29 september     mån – tors

v. 40     3 – 6 oktober             mån – tors

v. 41     10 – 14 oktober           mån -tors

v. 42     17 – 18 oktober          mån-tis

 

Kursmål

  • kunna föra ett samtal på enkel nivå om vardagliga företeelser och händelser 
  • kunna läsa och skriva enkla texter
  • kunna använda grundläggande regler för språkriktighet

Se kursplan för mer detaljer: Samiska, årskurs 4-6 inom ramen för samiska som första språk.

Plattform

Kursen använder Googles digitala verktyg som plattform.

Förkunskapskrav

Umesamiska nybörjarkurs UBMSA-NJ 5 eller motsvarande.

Förkunskaper kan behöva styrkas med intyg/betyg.

Vill du veta mer?

Hör av dig, eller läs mer om vår verksamhet.

FÖLJ OSS

Besök oss

Borgargatan 2
962 31 Jokkmokk

Kontakta oss

info@samernas.se
+46 (0) 971 - 440 00