Språkkurs i umesamiska för nybörjare, steg 1

Kurskod: UBMSA – NJ 1

Kursstart: 25 september 2023

Sista ansökningsdag: 13 augusti 2023

Kursupplägg och innehåll

Kursen UBMSA-NJ 1, är en intensivkurs för nybörjare i umesamiska.
Fokus ligger på att bygga upp ordförrådet, främst i form av meningar för att kunna föra en enkel dialog i vardagen. Kursen behandlar också språkets uppbyggnad, läs-, skriv-, tal och hörförståelse.
Genom praktiska övningar lär du dig att kommunicera på umesamiska om vardagliga företeelser. I kursen blandas teoretisk undervisning med praktisk övning. Det innebär till exempel att vid inlärning av ord och fraser gällande matlagning befästs dessa både muntligt och skriftligt genom teoretisk undervisningen samt genom praktisk övning där vi lagar mat och kommunicerar på samiska. 

Kursstart: 25 september 2023

Kursslut: 18 oktober 2023

Kurstimmar: 112 timmar

Kursavgift: 1200 kr

Plats: Ammarnäs

Kursledare: Sara-Helén Persson

Viktiga datum

Sista ansökningsdag är 13 augusti 2023 för dig som tänker söka korttidsstudiebidrag från Sametinget. Antagningsbesked till dig kommer under vecka 33-34.

25 augusti Ansökan för korttidsstudiestöd ska vara Sametinget tillhanda.

Sen anmälan är öppen fram till 3 september 2023 (ej möjligt att söka Sametingets korttidsstudiebidrag). Antagningsbesked till dig kommer under vecka 36.

Genomförande

Kursen genomförs med fysiska träffar, dagtid. Mellan kursdagarna förväntas du ägna egen tid på att lära dig ord, fraser och om språkets uppbyggnad.

 

v. 39 25 – 28 september måndag– torsdag
v. 40 2 – 4 oktober måndag – onsdag
v. 41 9 – 12 oktober måndag – torsdag
v. 42 16 – 18 oktober måndag – onsdag

 

Det förväntas att studenten lägger ner tid för självstudie mellan kursdagar och kurstillfällen. Inför kursstart förväntas studenten spendera ca 20 timmar på förberedande studie. Antalet timmar kan variera för enskild student. Vilken slags förberedande studier som förväntas kommuiceras i samband med antagning till kurs.

Kursmål

  • kunna föra ett samtal på enkel nivå om vardagliga företeelser och händelser 
  • kunna läsa och skriva enkla texter
  • kunna använda grundläggande regler för språkriktighet

Se kursplan för mer detaljer: Samiska, årskurs 4-6 inom ramen för samiska som första språk.

Plattform

Kursen använder Googles digitala verktyg som plattform.

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper i det samiska språket krävs.

Vill du veta mer?

Hör av dig, eller läs mer om vår verksamhet.

FÖLJ OSS

Post- & besöksadress

Borgargatan 2
962 31 Jokkmokk

Kontakta oss

info@samernas.se
+46 (0) 971 - 440 00