Renens hälsa – fysiskt & digitalt

 

Kursdatum: 16 – 19 februari 2023

Intresseanmälan öppen

 

Kursupplägg och innehåll

Sámij åhpadusguovdásj arrangerar en kurs i renens hälsa tillsammans med Svenska Samernas Riksförbund SSR och med  Ulrika Rockström från Gård och Djurhälsan som kursledare. Under kursen får deltagarna möjlighet att lära sig mer om renens hälsa, sjukdomar och behandling.

Under kursen får deltagaren fördjupa sin kunskap i renens hälsa.

Kursen riktar sig till personer inom renskötseln som har intresse och engagemang i renens hälsa.
Under kursen lär sig deltagarna att undersöka sjuka renar, och öppna en död ren för att bedöma organ och ta ut prover. Viktiga kunskaper att besitta exempelvis i och med veterinärkontakter, undersökningar, behandlingar, provtagning, rådgivning med mera, i samråd med veterinär.

Efter genomförd kurs erhålls kursintyg.

Kursdatum: planlagd till okt-dec 2022

Kurstimmar: 20 timmar

Kursavgift: 1200 kr

Kursledare: Ulrika Rockström

Boende: Rum finns att hyra till studentpriser vid Sámij åhpadusguovdásj.

Genomförande

Torsdag 16/2 18.00-20.00 Via Zoom

Fredag 17/2 18.00-20.00 Via Zoom

Innehåll:

  • Vilka är de vanligaste och viktigaste sjukdomsproblemen hos ren.
  • Undersökning av renen. Vad är normalt och vad är tecken på sjukdom?
  • Provtagning på levande renar.
  • Obduktion/provtagning. Vad har renen dött av? Vad är viktigt att undersöka, hur ser friska respektive sjukligt förändrade organ ut och hur tas prover.
  • Hur skyddar du dig själv och förhindrar smittspridning till andra djur.

 
Lördag 18/2 Sámij åhpadusguovdásj lokaler i Jokkmokk

  • Praktiserande av de kunskaper som inhämtats under de digitala träffarna.

Måndag 20/2. 18.00-20.00 Via Zoom

Sammanfattning och repetition av de digitala träffarna samt den praktiska dagen. Åtgärd och behandling av sjukdom. Vad bör man ha i ett ”hemmaapotek”.

Antal kursdeltagare

8-15 personer för hela kursen, inklusive fältdagar.
Vid stort intresse för kursen lämnar vi förtur till Dig med startstöd.

Vid fler anmälda än antalet tillgängliga platser kan Du bli erbjuden plats med kort varsel om vi fått någon inte kan delta (ex. pga, sjukdom).

Material, för praktiskt deltagande

Egna slaktknivar

Oömma kläder

Skyddskläder (erhålls av kursarrangör)

Vill du veta mer?

Hör av dig, eller läs mer om vår verksamhet.

FÖLJ OSS

Post- & besöksadress

Borgargatan 2
962 31 Jokkmokk

Kontakta oss

info@samernas.se
+46 (0) 971 - 440 00