Nordsamisk kurs för nybörjare steg 4

Kurskod: DSA-NJ 4

Kursstart: 1 september 2021

Sista ansökningsdag: 7 oktober 2021

Kursupplägg och innehåll

I kursen DSA-NJ 4 ligger fokus framförallt på ordförrådet och den muntliga kommunikationen, men även på språkets uppbyggnad där den studerande utvecklar sin läs- och skrivförståelse. Teoretiska och praktiska övningar blandas för att ge den studerande möjlighet att utveckla sina språkkunskaper med mål om att tala samiska obehindrat.

Anpassningar utifrån Covid-19.
Kursen DSA-NJ 4 kommer i möjligaste mån att genomföras med fysiska träffar, där vi kommer att spendera mycket tid utomhus för att kunna säkra avstånden.
Teoretisk undervisning kan komma att förläggas digitalt.

Innan kursstart förväntas Du spendera ca 20 timmar med förberedande studier.

Mellan kurstillfällena förväntas Du spendera ca 5-10 timmar på språkstudier utifrån tilldelade uppgifter.

Kursstart: 1 september 2021

Kursslut: 7 oktober 2021

Kurstimmar: 112 timmar

Kursavgift: 1200 kr

Viktiga datum

Sista ansökningsdag är 15 juni 2021 för Dig som tänker söka korttidsstudiebidrag från Sametinget. Antagningsbesked till dig kommer under vecka 24 – 25.

1/8 Ansökan för korttidsstudiestöd ska vara Sametinget tillhanda.

Sen anmälan är öppen fram till 9 augusti 2021 (ej möjligt att söka Sametingets korttidsstudiebidrag). Antagningsbesked till dig kommer under vecka 32 – 33.

Genomförande

Dagtid kl. 8.10-15.45

v.35 1-3 september onsdag-fredag
v.37 14-17 september tisdag-fredag
v.38 21-24 september tisdag-fredag
v.40 5-7 oktober tisdag-torsdag

Kursmål

  • Kunna samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter.
  • Kunna skriva med språklig variation och använda grundläggande regler för språkriktighet.
  • Kunna sammanfatta olika texters innehåll.

 Se kursplan för mer detaljer:

Samiska, årskurs 9 inom ramen för samiska som första språk:

Plattform

Kursen använder Googles digitala verktyg som plattform.

Förkunskapskrav

Nordsamisk nybörjarkurs DSA-NJ 3 eller motsvarande.

Förkunskaper styrks med betyg/intyg.

Vill du veta mer?

Hör av dig, eller läs mer om vår verksamhet.

FÖLJ OSS

Besök oss

Borgargatan 2
962 31 Jokkmokk

Kontakta oss

info@samernas.se
+46 (0) 971 - 440 00