Digital kurs för avmaskning av ren

Kursdatum:  23 november 2022

Sista ansökningsdag: 22 november 2022 kl 12.00

Kursupplägg och innehåll

Sámij åhpadusguovdásj arrangerar en digital kurs för avmaskning av ren tillsammans med Svenska Samernas Riksförbund SSR och med  Ulrika Rockström från Gård och Djurhälsan som kursledare.

Kursen genomförs live med Ulrika Rockström under en kväll. Kursen riktar sig till personer inom renskötseln som har intresse och engagemang i renens hälsa.

Målet med kursen är att ge deltagaren nödvändig kunskap om gällande regelverk, läkemedelshantering, injektionsteknik, olika läkemedel och olika beredningsformer, journalföring, renens vanligaste parasiter samt fördjupad kunskap om Ivermectins farmakologi.

Efter genomförd kurs erhålls kursintyg som kan uppvisas till veterinär för att underlätta att erhålla receptbelagd läkemedel för avmaskning (Ivermectin).

Kursdatum: 23 november 2022

Sista ansökningsdag: 22 november 2022 kl. 08.00

Kurstimmar: cirka 3 timmar

Plats: Digitalt via Zoom

Kursavgift: 400 kr (faktureras i efterhand) 

Kursledare: Ulrika Rockström

Genomförande

Onsdag 23/11 kl. 17.30 – ca. 20.30 via Zoom

Digitalt prov

Material

 Dator eller läsplatta med god uppkoppling för att kunna följa föreläsningen.

Anteckningsmaterial

Förkunskapskrav/Sameby

Vilken sameby har du tillhörighet till/arbetar inom?

Vill du veta mer?

Hör av dig, eller läs mer om vår verksamhet.

FÖLJ OSS

Post- & besöksadress

Borgargatan 2
962 31 Jokkmokk

Kontakta oss

info@samernas.se
+46 (0) 971 - 440 00