Språkkurs i lulesamiska för samisktalande

Kurskod: JSS 2

Kursstart: 17 januari 2022

Sista ansökningsdag: 14 november 2021

Kursupplägg och innehåll

I kursen JSS 2 ligger fokus på skriftspråket där den studerande utvecklar sin läs- och skrivförståelse. 

Genom övningar får den studerande möjlighet att utveckla kunskaper om språkets uppbyggnad med mål om att skriva samiska obehindrat. Moment som ingår i kursen är översättning av t.ex. svensk barnlitteratur och/eller producering av egen text.

Innan kursstart förväntas Du spendera ca 5 timmar med förberedande studier.  

Mellan kurstillfällena förväntas Du spendera mellan 5-10 timmar på språkstudier utifrån tilldelade uppgifter. 


Anpassningar utifrån Covid-19.

Kursen JSS 2 kommer att genomföras med fysiska träffar. Eventuella anpassningar kan göras för digital undervisning beroende på omständigheter gällande Covid-19.

Kursstart: 17 januari 2022

Kursslut: 5 mars 2022

Kurstimmar: 112 timmar

Kursavgift: 1200 kr

Lokal: Sámij åhpadusguovdásj i Jokkmokk

Boende: Rum finns att hyra till studentpriser vid Sámij åhpadusguovdásj.

Kursledare: Sara Aira Fjällström

Viktiga datum

Sista ansökningsdag är 14 november 2021 för Dig som tänker söka korttidsstudiebidrag från Sametinget. Antagningsbesked till dig kommer under vecka 46-47.

17 december 2021 Ansökan för korttidsstudiestöd ska vara Sametinget tillhanda.

Sen anmälan är öppen fram till 19 december 2021 (ej möjligt att söka Sametingets korttidsstudiebidrag). Antagningsbesked till dig kommer under vecka 51.

Genomförande

Dagtid 8.10 – 15.45

 vecka 3      18-21 januari                  tisdag- fredag

vecka 4       26-28 januari                 onsdag – fredag

vecka 8       21-24 februari                måndag – torsdag

vecka  9      28 februari – 2 mars     måndag – onsdag

Kursmål

  • kunna skriva texter med språklig variation och anpassning till texttyp
  • kunna använda grundläggande regler för språkriktighet
  • utöka sitt ordförråd 

Se kursplan för mer detaljer: Samiska, årskurs 9 inom ramen för samiska som första språk.

Plattform

Kursen använder Googles digitala verktyg som plattform.

Förkunskapskrav

  • Samisktalande
  • JSS 1 eller motsvarande
  • Förkunskaper kan behöva styrkas med intyg/betyg.

Vill du veta mer?

Hör av dig, eller läs mer om vår verksamhet.

FÖLJ OSS

Besök oss

Borgargatan 2
962 31 Jokkmokk

Kontakta oss

info@samernas.se
+46 (0) 971 - 440 00