Språkkurs i umesamiska för nybörjare steg 4

Kurskod: UBMSA NJ 4

Kursstart: 20 september 2021

Sista ansökningsdag: 20 juni 2021

Kursupplägg och innehåll

I kursen UBMSA-NJ 4 ligger fokus framförallt på ordförrådet och den muntliga kommunikationen, men även på språkets uppbyggnad där den studerande utvecklar sin läs- och skrivförståelse. Teoretiska och praktiska övningar blandas för att ge den studerande möjlighet att utveckla sina språkkunskaper med mål om att tala samiska obehindrat.

Innan kursstart förväntas Du spendera ca 20 timmar med förberedande studier.

Mellan kurstillfällena förväntas Du spendera ca 5-10 timmar på språkstudier utifrån tilldelade uppgifter.

Anpassningar utifrån Covid-19.
Kursen UBMSA-NJ 4 kommer i möjligaste mån att genomföras med fysiska träffar, där vi kommer att spendera mycket tid utomhus för att kunna säkra avstånden.
Teoretisk undervisning kan komma att förläggas digitalt.

Kursstart: 20 september 2021

Kursslut: 27 oktober 2021

Kurstimmar: 112timmar

Kursavgift: 1200 kr

Viktiga datum

Sista ansökningsdag är 20 juni 2021 för Dig som tänker söka korttidsstudiebidrag från Sametinget. Antagningsbesked till dig kommer under vecka 25 – 26.

20/8 Ansökan för korttidsstudiestöd ska vara Sametinget tillhanda.

Sen anmälan är öppen fram till 22 augusti 2021 (ej möjligt att söka Sametingets korttidsstudiebidrag). Antagningsbesked till dig kommer under vecka 34.

Genomförande

Dagtid

 V 38              20 september måndag (digitalt) kursstart

V 39              27 september måndag (digitalt)

V 40              4 oktober måndag (digitalt)

V 41              11 – 14 oktober måndag – torsdag (fysiska träffar)

V 42              18 – 21 oktober måndag – torsdag (fysiska träffar)

V 43              25 – 28 oktober måndag – torsdag (fysiska träffar)

Kursmål

  • Kunna samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter.
  • Kunna skriva med språklig variation och använda grundläggande regler för språkriktighet.
  • Kunna sammanfatta olika texters innehåll.

Se kursplan för mer detaljer:

Samiska, årskurs 9 inom ramen för samiska som första språk:

Plattform

Kursen använder Googles digitala verktyg som plattform.

Förkunskapskrav

Umesamisk nybörjarkurs UBMSA-NJ 3 eller motsvarande.

Förkunskaper styrks med betyg/intyg.

Vill du veta mer?

Hör av dig, eller läs mer om vår verksamhet.

FÖLJ OSS

Besök oss

Borgargatan 2
962 31 Jokkmokk

Kontakta oss

info@samernas.se
+46 (0) 971 - 440 00