Lulesamisk kurs för samisktalande

Kurskod: JSS 1

Kursstart: 31 augusti 2021

Sista ansökningsdag: 7 juni 2021

Öppen för sen anmälan t.om 16 augusti 2021

Kursupplägg och innehåll

I kursen JSS 1 ligger fokus på skriftspråket där den studerande utvecklar sin läs- och skrivförståelse.

Genom övningar får den studerande möjlighet att utveckla kunskaper om språkets uppbyggnad med mål om att skriva samiska obehindrat. Moment som ingår i kursen är översättning av t.ex. svensk barnlitteratur och/eller producering av egen text.

Anpassningar utifrån Covid-19.

Kursen JSS 1 kommer i möjligaste mån att genomföras med fysiska träffar. Beroende på omständigheter gällande Covid-19 kan undervisning komma att förläggas digitalt.

Innan kursstart förväntas Du spendera ca 5 timmar med förberedande studier.

Mellan kurstillfällena förväntas Du spendera mellan 5-10 timmar på språkstudier utifrån tilldelade uppgifter.

Kursstart: 31 augusti 2021

Kursslut: 30 november 2021

Kurstimmar: 112 timmar

Kursavgift: 1200 kr

Lokal: Sámij åhpadusguovdásj i Jokkmokk

Kursledare: Sara Aira Fjällström

Viktiga datum

Sista ansökningsdag är 7 juni  2021 för Dig som tänker söka korttidsstudiebidrag från Sametinget. Antagningsbesked till dig kommer under vecka 23-24.

30 juli 2021 Ansökan för korttidsstudiestöd ska vara Sametinget tillhanda.

Sen anmälan är öppen fram till 16 augusti  2021 (ej möjligt att söka Sametingets korttidsstudiebidrag). Antagningsbesked till dig kommer under vecka 33-34.

Genomförande

Dagtid 8.10 – 15.45

v.35 31 augusti – 2 september                  tisdag – torsdag

v.39 28-30 september                                tisdag – torsdag

v.41 12-14 oktober                                     tisdag – torsdag

v.43 26-28 oktober                                     tisdag – torsdag

v.45 9-10 november                                   tisdag – onsdag

Kursmål

  • kunna skriva texter med språklig variation och anpassning till texttyp
  • kunna använda grundläggande regler för språkriktighet
  • utöka sitt ordförråd

Se kursplan för mer detaljer:

”Samiska, årskurs 9 inom ramen för samiska som första språk”

Plattform

Kursen använder Googles digitala verktyg som plattform.

Förkunskapskrav

  • Samisktalande
  • Grammatiska språkkunskaper som att kunna ordklasser och det samiska alfabetet*.
  • Förkunskaper kan behöva styrkas med intyg/betyg.

* Ansökningsformuläret innehåller två korta övningar som Du ska utföra för att visa prov på dina grammatiska kunskaper. Övning 1 är en översättning och övning 2 handlar om ordklasser.

Vill du veta mer?

Hör av dig, eller läs mer om vår verksamhet.

FÖLJ OSS

Besök oss

Borgargatan 2
962 31 Jokkmokk

Kontakta oss

info@samernas.se
+46 (0) 971 - 440 00