Motorsågsutbildning klass AB för dig med motorsågsvana

Sámij åhpadusguovdásj erbjuder motorsågsutbildning Klass AB med Jörgen Wahlberg från SkogsConsultNord AB som kursledare.

Motorsågskörkort är ett bevis på att Du har de kunskapen som krävs för att hantera en motorsåg, säkert och effektivt. 
Efter avslutad kurs ska man kunna starta och hantera motorsågen säkert, kunna fälla träd med precision, kvista på ett ergonomiskt och säkert sätt, veta hur man sköter om sågen och kunna fila kedjan så att skärpan bibehålls.
Utbildning för motorsågskörkort klass AB genomförs under två-tre dagar.

Kursupplägg och innehåll

Nivå A, Motorsågning

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid diverse vanligt förekommande sågarbeten, t.ex. vedkapning och sågning i rent trä i samband med byggarbeten. (Observera att trädfällning och kapning av träddelar i spänn inte ingår).

Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser och de risker som är förknippat med användning av motorsågen enligt ovan. (genom t.ex. berörda delar i sammanfattning av AFS 2012:01)

Färdigheter att starta och hantera den startade motorsågen på ett säkert sätt.

Färdigheter att såga kontrollerat med dragande och skjutande kedja samt att kunna göra s.k. instick. Tekniker för att stödja och avlasta sågen mot kroppen etc. Kännedom om lämpliga metoder för vedkapning.

Färdighet att utföra daglig skötsel inklusive filning av sågkedjan.

Kunskaper och färdigheter att utföra kontroller av såg och skyddsutrustning som krävs för säker och korrekt funktion.

Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts (för svåra och farliga i förhållande till egen kunskap och kompetens).

 Nivå B, Trädfällning, grund

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå A krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid normalt skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning. (Observera att trädfällning av speciellt svåra träd, tillvaratagande av vindfällda träd och nertagning av fastfällda träd endast behandlas översiktligt).

Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av kedjemotorsåg vid normalt skogsarbete och de risker som är förknippat med användningen. (genom t.ex. resterande berörda delar i sammanfattning av AFS 2012:01)

Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra trädfällning av ”normala” träd av varierande storlek med god kontroll och säkerhet. (upp till max dubbla svärdslängden, ca 65 cm stubbdiameter vid 13” svärd)

Kunskaper och färdigheter att använda olika vanliga fällhjälpmedel. (minst brytjärn/trampjärn, kilar och kanske även slana med piggar)

Kunskaper och färdigheter att kvista och kapa fällda träd på ett för säkerheten och arbetsbelastningen bra sätt.

Kännedom om de speciella risker som är förknippat med vindfällda träd, fastfällda träd och stammar i spänn liksom översiktlig kännedom om några vanliga arbetsmetoder. (Vrida ner träd med brytjärn/vändband, baxa träd bakåt med massavedbit, rotvältor, kap i måttlig spänning inkl. sågning från två håll och riskområden)

Kunskaper och färdigheter att använda och vårda tillbehör som lyftsax, lyftkrok och måttband.

Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts (för svåra och farliga i förhållande till egen kunskap och kompetens).

(Läs mer info på www.sakerskog.se  All utbildning sker enligt deras riktlinjer och koncept).

Sista ansökningsdag: 11 april

Kursavgift: 5900:- (inkl hyra av utrustning).

Åldersgräns: 18 år

Lokal: Sámij åhpadusguovdásj i Jokkmokk

Boende: Rum finns att hyra till studentpriser vid Sámij åhpadusguovdásj.

Kursdatum

26 maj 2021 – teori

31 maj -1 juni 2021 – praktiskt arbete 

Genomförande

Kursen påbörjas med teoretisk undervisning för att sedan övergå till praktiskt arbete. Kursen avslutas med teoretiska samt praktiska prov för motorsågskörkort.

Material:

Eget anteckningsmaterial för teoretiska delar

Kläder för att vistas utomhus

Skyddskläder (om du har, annars finns det att låna)

Egen motorsåg (om du har, annars finns det att låna)

Antal kursdeltagare

4 – 6 personer/kurs
Vid för få anmälda kan kursen ställas in.

Vid stort intresse för kursen lämnar vi förtur till Dig med startstöd, därefter tilldelar vi plats utifrån anmälningstid. Tänk därför på att göra din ansökan så snart som möjligt.

Förkunskapskrav

”Avrostningskurs” är för dig som har använt eller använder motorsåg mer regelbundet och vill ta motorsågskörkort.

Vill du veta mer?

Hör av dig, eller läs mer om vår verksamhet.

FÖLJ OSS

Besök oss

Borgargatan 2
962 31 Jokkmokk

Kontakta oss

info@samernas.se
+46 (0) 971 - 440 00