Kalendarium

april 12, 2021
 • Sista ansökningsdag till kurs i umesamiska UBMSA-NJ3

  april 12, 2021

  Läs mer om kursen under avsnittet Utbildningar - samiska språk. 

  Läs mer

april 15, 2021
 • Sista ansökningsdag till SÅG helårsutbildning i Duodji

  april 15, 2021

  Läs mer om vår helårsutbildning i Duodji under Utbildningar - Slöjdutbildning 1-2 år. 

  Läs mer

april 20, 2021
 • LUNCHFÖRELÄSNING - tillsammans i Sápmi med Katarina Parfa Koskinen, Umeå universitet

  april 20, 2021  11:00 - 12:00

  Dekolonisering 

  Katarina Parfa Koskinen, forskare vid Umeå Universitet, berättar om hennes personliga resa mot en forskaridentitet och hur den relaterar till historiska oförrätter som hon fått berättat för sig eller upplevt själv. Vilket pris betalade den "förlorade generationen"? 

  Katarina kommer att föreläsa utifrån sin första akademiska artikel som handlar om hennes egna personliga resa mot en forskaridentitet och hur den relaterar till historiska oförrätter som hon fått berättat för sig eller upplevt själv. Som pedagogisk forskare har hon upplevt att hon behöver hantera dubbla utmaningar. Dels har forskning använts på ett många gånger oetiskt sätt sett ur ett urfolksperspektiv,där hon särskilt tänker på den rasbiologiska forskningen, och dels har utbildning inneburit att bl.a. renskötande samers barn fått bo på internat långt från sina föräldrar under långa perioder. Priset för det utgörs av ”den förlorade generationen” som Katarinas egna mamma upplevde det som. Än idag kommer rapporter i media om samiska elever som inte fått prata samiska under skoltid, vilket är ett brott mot grundläggande mänskliga rättigheter. Det som presenteras som positivt för de flesta, dvs forskning och utbildning, kan alltså uppfattas rakt motsatt beroende på från vilket perspektiv vi ser. För att minimera risken för att omedvetet upprepa historiska oförrätter behövde Katarina starta sitt doktorandprojekt med en dekolonisering av sitt eget medvetande och gå till botten med hur hon vill vara forskare i en samisk kontext. 

  Anmälan via länk och deltagande är gratis. Varmt välkomna! 

  Eventet är en del av ett projekt med stöd av Region Norr. 

  Anmälan är öppen t.om 19/4
  Länk till anmälan: 
  https://response.questback.com/samernasutbildningscentrum/lkyfimnbdf

  Läs mer

maj 3, 2021
 • Sista ansökningsdag för kurs om nordliga skogens ekologi och bevarande

  maj 3, 2021

  Läs mer under Utbildningar - rennäring

  Läs mer

 • Sista ansökningsdag för sen anmälan för kurs i nordsamiska DSA-NJ3

  maj 3, 2021

  Läs mer under Utbildningar - Samiska språk

  Läs mer

Vill du veta mer?

Hör av dig, eller läs mer om vår verksamhet.

FÖLJ OSS

Besök oss

Borgargatan 2
962 31 Jokkmokk

Kontakta oss

info@samernas.se
+46 (0) 971 - 440 00