Kalendarium

november 9, 2021
 • LUNCHFÖRELÄSNING - tillsammans i Sápmi med Anna Westman

  november 9, 2021

  “Samisk religion före kristendomen” 

  Anna Westman Kuhmunen är intendent vid Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum och doktorand vid Religionshistoriska avdelningen på Stockholms universitet. Där arbetar hon på en avhandling om samiskt religion. 

  Anmälan via länk och deltagande är gratis. Varmt välkomna! 

  Eventet är en del av ett projekt med stöd av Region Norr. 

  Anmälan är öppen t.om 8/11Länk till anmälan: 
  https://response.questback.com/samernasutbildningscentrum/6sy5jb5qr8

  Läs mer

november 11, 2021
 • LUNCHFÖRELÄSNING - tillsammans i Sápmi med Marie B. Hagsgård

  november 11, 2021  13:00 - 14:00

  “Samers rätt enligt minoritetslagens grundskydd och Europarådets ramkonvention för skydd av nationella minoriteter” 

  Marie B. Hagsgård är ordförande för Europarådets expertkommitté som övervakar mänskliga rättigheter för nationella minoriteter och ursprungsbefolkningar. Bland de 39 europeiska stater som har ratificerat ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter är Sverige, Finland och Norge. Konventionen skyddar rätten för personer som tillhör nationella minoriteter och ursprungsbefolkningar att bevara och utveckla sin kultur och identitet. Det ger också nationella minoriteter och ursprungsbefolkningen rätten att effektivt delta i utvecklingen av kulturlivet och i offentliga angelägenheter. 

  I Sverige uttrycks dessa rättigheter i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk; minoritetslagen. Hittills har minoritetslagen haft begränsade effekter på lokala, regionala och statliga myndigheters skyldighet att främja samernas möjlighet att påverka, bevara och utveckla sin kultur. Detta gäller särskilt den samiska kulturen som är nära knuten till deras traditionella mark, bestående av renskötsel, fiske och jakt innebär. Detta kritiserades av Europarådets ministerkommittén 2018. Europarådets nästa övervakningscykel för Sverige börjar nu i år. 

  Marie B. Hagsgård som är advokat och har arbetat som domare arbetar nu som konsult som stöder svenska myndigheter och informerar samerna om hur minoritetslagen ska tillämpas i enlighet med Sveriges skyldigheter enligt ramkonventionen. 

  Anmälan via länk och deltagande är gratis. Varmt välkomna! 

  Eventet är en del av ett projekt med stöd av Region Norr. 

  Anmälan är öppen t.om 10/11.
  Länk till anmälan: https://response.questback.com/samernasutbildningscentrum/5efwzvv0bz

  Läs mer

Vill du veta mer?

Hör av dig, eller läs mer om vår verksamhet.

FÖLJ OSS

Besök oss

Borgargatan 2
962 31 Jokkmokk

Kontakta oss

info@samernas.se
+46 (0) 971 - 440 00