För utställare

Viktiga datum 

Intresseanmälan till kommande års marknad öppnas senast 1 juni varje år.
Sista dag för intresseanmälan till kommande års marknad sker i slutet av september – början av oktober varje år.
För Jokkmokks marknad 2023 stänger intresseanmälan 2 oktober 2022

Mitten av november– preliminär bekräftelse av plats och boende.
6 december– underskrivet avtal ska vara Sámij åhpadusguovdásj tillhanda.
18 december 2022– avbokning efter detta datum faktureras med halva kostnaden.
15 januari 2023 – avbokning efter detta datum faktureras med hela kostnaden.

 Anmälan till försäljningsplats i mån av plats och efter eventuella avbokningar.

Intresseanmälan

För intresseanmälan om plats till marknaden använder vi oss av ett Questbackformulär. Vi hänvisar dit då vi vill samla alla anmälningar till samma plats. Se till att hålla koll på att ha gjort din anmälan innan sista september varje år.

Stämmer dina uppgifter?

Se efter noga att informationen du lämnar i intresseanmälan stämmer. Säkerställ därefter att du/ditt företag finns med i förteckningen för utställare på vår hemsida. Vi förbehåller oss rätten att eventuella skrivfel kan uppstå eller att du inte finns med på listan, meddela då oss snarast.

Vill du ställa ut?

Extra intresseanmälan för marknadsplats inför Jokkmokks marknad 2023. Eventuella platser tilldelas i mån av plats.

Observera att intresseanmälan för boende inför Jokkmokks marknad främst gäller för utställare som har förtur. 

Avtalad plats/placering

Din placering meddelas i det avtal som skickas till dig, vilket också är Din bekräftelse av plats.
Avtalad plats avser endast avtalstecknare och dennes produkter, och får ej överlåtas utan  medgivande från SÅG.
Det är inte tillåtet att sälja andras produkter, utan att detta är överenskommet med Sámij åhpadusguovdásj i förväg.

Din placering i lokal kommer även att finnas på samernas.se/marknad i vår förteckning av utställare och försäljare. Listan kan uppdateras.

Din utställningsplats är oftast markerad med golvmarkering samt på eventuella bord vid ankomst.

Iordningställande

Onsdag hålls våra lokaler öppna och är tillgängliga från 10.00 till kl 20.00.
Torsdag öppnar vi våra lokaler kl 08.00 (Vi låser upp manuellt, vilket kan ta några minuter).

De utställare/försäljare som valt att ställa i ordning under onsdag kväll ansvarar själva för sin monter och saker under torsdag morgon, innan marknaden öppnar för besökare, då Sámij åhpadusguovdásj personal inte har möjlighet att agera vakt.

Vid inlastning kan du gå in via huvudentrén, alternativt lasta in dina saker via sidoentréerna till salarna. Flytta så snart som möjligt om ditt fordon för att inte stå i vägen för andra. Tänk på att inte parkera bilen så att eventuella utryckningsfordon inte kan ta sig förbi. 

Tänk på att inte blockera nödutgångarna.

Tack för ditt samarbete!

Nedmontering

Det är inte tillåtet att packa ihop innan marknaden stänger kl 18.00 på lördag, alltså inte före klockan 18.00! Detta av respekt för marknadsbesökarna. Överträdelse av detta kan medföra att vi i framtiden kanske måste börja ta ut en avgift av de som inte respekterar detta och flyttar ut i förtid.

Lördag är lokalerna öppna till 21.00 för nedmontering av försäljningsplats, därefter låses lokalerna av ordningsvakt.

Söndag är ytterdörrarna öppna mellan 10.00 – 14.00, därefter förväntas du vara färdig och lämnat Sámij åhpadusguovdásj lokaler.

Tider för utställare under marknadsdagarna

Torsdag från klockan 08.00 öppnas dörrarna för våra utställare/försäljare.

Fredag – lördag från klockan 09.30 öppnas dörrarna för utställare/försäljare.

Utställningstider för besökare

Torsdag – Lördag        Klockan 10.00-18.00

Söndag                       Ingen försäljning

Städning

Emballage och andra större sopor ansvarar säljaren själv för att forsla till återvinningscentral. 
Observera att det ingår i ditt kontrakt att du ska lämna din plats städad och fri från medtaget material, skräp och emballage.
Om vi måste stå för bortforsling av sopor och/eller annat material kommer vi att fakturera er för besväret (500 kr + moms i avgift) .

I utställningslokalerna får Du gärna vara behjälplig med att stapla stolarna på varandra vid utflytt.

Bord, stolar och el

Inredning / möbler
Sámij åhpadusguovdásj hyr ut utställningsplatser med bord (samma pris för plats med eller utan bord) och max två stolar.
Ni behöver meddela oss om ni behöver stolar och bord, eller om ni tar med er detta själv. Detta för att underlätta arbetet och minska belastningen för vår personal. Dessa val görs i avtalen som skickas till er.
Vet ni med er att ni behöver fler bord (att t.ex ställa bakom dig, eller fylla ut din bokade plats), får ni ta med er detta själva. Sámij åhpadusguovdásj kan inte garantera att det finns ytterligare  inredning att hyra vid iordningsställandet.

Det är inte tillåtet att ta och/eller flytta bord, stolar eller andra inventarier från annan plats eller inredning som står i gångar, förråd eller korridorer.
Inredning som flyttas från annan plats faktureras. Detta för att stävja ett problem som är oacceptabelt och ohanterbart.

Storlek på bord
För utställningsplats i gemensam utställningslokal tillhandahåller vi bord i storlek omring 70-80 x 120 cm.

Skärmar/Väggar
Har du med dig egna monterväggar får dessa inte vara högre än 240 centimeter.
Det är förbjudet att spika eller  häfta på väggarna i utställningslokalerna. Åverkan på väggar faktureras.

Befintliga möbler i lokalen
Tänk på att vara försiktiga med det möblemang som finns i era lokaler, skåp och tyngre möbler ska inte flyttas på.
Flytta inte på övriga möbler i onödan och utsätt inte våra bord för allt för stor tyngd och sitt inte på dem. På detta vis håller de längre och då spar vi på vår natur genom att inte överkonsumera. Tack!

El
Sámij åhpadusguovdásj tillhandahåller tillgång till uttag för el. Tänk på att själv ta med tillräckligt med förlängningskablar.

Utställarens ansvar

Det åligger utställaren att ha sin plats bemannad under utställningens öppettider.
Namnskyltar, dukar och profileringsmaterial på utställningsplatsen svarar utställaren själv för.
Utrustning för skyltar, exponeringsutrustning, upphängningsutrustning och dylikt tillhandahåller utställaren själv.
Åverkan på möbler, golv, tak eller väggar får ej göras. Ev. kostnader därav debiteras utställaren.
Befintliga möbler som finns i lokalen får ej flyttas utan vår tillåtelse.
Eventuell extern skyltning utanför utställningsplats sker efter samråd med skolans marknadsansvarig.

Wi-Fi

Våra försäljare får vid ankomst tillgång till nätverksnyckel för Wi-Fi, detta ingår i platshyran.

Försäkring

Utställaren ordnar själv utställningsförsäkring.
De saker du lämnar över natten är på egen risk eller genom egen försäkring.
Du är själv ansvarig för det som lämnas, eventuellt försvinner eller blir förstört.
Ytterdörrar och dörrar till våra lokaler låses från klockan 18.00 varje kväll av vakt som också säkerställer att ingen uppehåller sig i lokalerna.

Växelkassa

Se till att du har med dig växelkassa så det räcker. Sámij åhpadusguovdásj kan inte vara behjälplig med detta.
Tänk också på att köerna till bankerna i Jokkmokk är långa under marknadsdagarna, gör därför dina ärenden i god tid.

Avgifter

Enkel plats (1 st bord): 1900 SEK
Dubbel plats (2 st bord): 3800 SEK
För enskilda rum: kontakta oss för offert av eventuella lediga rum.

Avbokning efter 16:e december 2021 faktureras med halva kostnaden, om vi inte kan erbjuda platsen till någon annan.
Avbokning efter 16:e januari 2022 faktureras med hela kostnaden, om vi inte kan erbjuda platsen till någon annan.

Sámij åhpadusguovdásj tar ingen provisions- eller kommissionsavgift på sålda föremål.

Avtal

Bekräftelse av plats är det avtal som utfärdas och skickas till dig. Avtalet ska tecknas mellan dig och Sámij åhpadusguovdásj.
I avtalet finns information om din lokal och plats.

Kontraktet utfärdas i två kopior, det andra ska skrivas under och skickas tillbaka till SÅG så snart det är möjligt.
Skulle kontraktet inte komma Sámij åhpadusguovdásj tillhanda inom uppsatt tid, så har vi rätt att tilldela den platsen/rummet till någon annan.
Har ni av någon anledning inte möjlighet att skicka in kontraktet i tid, så ta kontakt med marknadsansvarig, så en överenskommelse kan göras.

Frakter

Eventuella frakter och leveranser till och från marknaden bekostas av utställaren själv.
Om du planerar att beställa leverans till utställningslokalen, ta kontakt med marknadsansvarig i god tid innan för att samordna.
Leveranser till utställning får endast ske endast under marknadsveckan. Utställaren ansvarar för att själv ombesörja att någon finns på plats för att ta emot leveransen.

Adress

Borgargatan 2,
962 32 Jokkmokk.

Ingång till Aski är placerad på Åsgatan.

Vid eventuell nödsituation

Adressen till skolan är Borgargatan 2, Jokkmokk

Sámij åhpadusguovdásj har en hjärtstartare i foajén i huvudbyggnaden / Skolhus F.

Parkering får inte ske på skolans innergård, vilket kan blockera och försvåra framfart för räddningspersonal och fordon.

Parkering

Under Jokkmokks vintermarknad är det ont om bilplatser inom Jokkmokks centralort.
Anvisade parkeringsplatser finns på industriområdet Forsnäs.

Parkering på skolans innergård är förbjuden, och brandutgångar får under inga omständigheter blockeras under marknadsdagarna.
Sámij åhpadusguovdásj har ingen möjlighet att bistå med bilparkering eller uppställningsplats för släpvagnar.

Boende

Sámij åhpadusguovdásj har ett begränsat antal rum till uthyrning under marknaden.
Våra utställare har företräde till lediga rum, före övriga förfrågningar.
Boende tilldelas utifrån anmälningstid.

Inga boendeförfrågningar accepteras i anmälningsformuläret.
För boende används ett specifikt formulär, vilket skickas till dig vid inskickad intresseanmälan.

Rastrum & Toaletter

Torsdag- lördag 10.00-18.00 har utställare möjlighet att använda sig av enskild toalett och rastrum.
Där finns ett litet trinettkök med perkulator och kaffekokare, en matgrupp samt soffa.

Kopiering

Vi har ingen möjlighet att vara behjälplig med kopiering.
Se därför till att du har med dig tillräckligt av de dokument du behöver själv.

Mat

Sámij åhpadusguovdásj har ingen möjlighet att tillhandahålla matservering.
Finns intresse för att tillhandahålla matservering under Jokkmokks vintermarknad, fyll i och skicka in en intresseanmälan.

Affischering

Det är inte tillåtet att sätta upp broschyrer och affischer med info om din verksamhet var som helst i lokalerna.
Affischer måste tas ner  vid utflyttning. Det är viktigt att se till att inga rester av tejp eller annan upphängning finns kvar.
Vi fakturerar för alla eventuella överträdelser, kom därför ihåg att ta ner er affischer.
Lämna inga spår efter dig, är du snäll.

Marknadsföring

Vi vill alla ha så många besökare till oss på Sámij åhpadusguovdásj som möjligt under marknadsdagarna.
Marknadsför gärna dig och dina produkter och din plats under vintermarknaden i god tid innan.
Dela gärna den information som finns på våra kanaler, och nämn oss i den marknadsföringen som du gör.

Samernas Utbildningscentrum ansvarar för följande annonsering:
Marknadsprogrammet*
Sámij åhpadusguovdásj hemsida
Sámij åhpadusguovdásj Facebooksida

(*förutsatt att er anmälan mottogs innan datum för sista anmälningsdag. I slutet av september varje år)

Genom skolans egna kanaler via Facebook, Instagram och vår hemsida har vi möjlighet att i en gemensam annons med fler försäljare annonsera just ert företag.

Sámij åhpadusguovdásj ansvarar för följande skyltning:

Utomhus, vid infarter och entréer
Inomhus, hänvisningsskyltar till utställningslokaler
Skyltar med samtliga utställare vid entréer till utställningslokalerna.
Gatupratare med annonsering finns vid ingången till Aski på Åsgatan, och vid båda stora infarterna till skolgården (Åsgatan och Borgargatan). Vi placerar en gatupratare på Åsgatan vid utemarknadens slut, för att uppmärksamma besökarna att hitta vägen fram till Sámij åhpadusguovdásj.

Sociala medier

Inför och under marknaden
Presentera ditt företag//deltagande hos oss på Sámij åhpadusguovdásj med att lägga upp bilder på dina produkter/monter.
Checka in på Sámij åhpadusguovdásj / Samernas utbildningscentrum på Instagram och Facebook. Uppdatera gärna flera gånger under helgen för att komma upp i flödet.

Använd gärna följande hashtags:
#samernas
#samernasutbildningscentrum
#sámijåhpadusguovdásj
#jokkmokksmarknad

Sista veckan inför marknaden

Mail kollas endast sporadiskt under veckan.
Ring till marknadsansvarig om något är brådskande eller oklart.

Service under marknaden

Under marknadens utställningstider finns ett journummer till personal att tillgå.
Under marknadsdagarna utförs lokalvård av allmänna utrymmen och toaletter. Tänk på att hålla undan efter dig, för allas trevnad.
Mellan 18.00 – 04.00 finns marknadsvakt tillgänglig om situation skulle uppstå.
Vakten börjar sin rond med att se till att låsa och utrymma alla lokaler från obehöriga, samt säkerställa att alla ytterdörrar är låsta.

Efter marknaden / utvärdering

För att er upplevelse som utställare hos oss ska kunna förbättras, ombeds ni fylla i en utvärdering efter marknadens slut.
Länk till utvärderingsformulär finns i det välkomstbrev som tilldelas er vid ankomst.

Övriga frågor

Skulle ni ha någon fundering eller oklarhet gällande något kring utställningsplats och andra frågor kring marknad så är ni välkomna att kontakta marknadsansvarig på 0971-440 05 på vardagar mellan 8.00-16.00.
E-post skickas till marknad(@)samernas.se

Mer information om praktikaliteter (journummer etc.) för marknadsdagarna delas ut i samband med er ankomst.

Vill du veta mer?

Hör av dig, eller läs mer om vår verksamhet.

FÖLJ OSS

Post- & besöksadress

Borgargatan 2
962 31 Jokkmokk

Kontakta oss

info@samernas.se
+46 (0) 971 - 440 00