ANSÖKAN TILL KORTARE KURSER

riktlinjer för Sámij åhpadusguovdásj kort- och språkkurser

Kurs- och anmälningsavgift faktureras och efter betalning av kursavgift får du tillgång till eventuellt kursmaterial.

För att bli antagen till någon av våra utbildningar ska Du inte ha några skulder hos Sámij åhpadusguovdásj.

Tänk på att göra din ansökan så snart som möjligt för att säkra dig en plats, då urvalsprocessen till våra utbildningar, bland annat rangordnas utifrån anmälningstid.

Vid antagning gör Sámij åhpadusguovdásj en bedömning om deltagaren uppfyller kriterier för deltagande vid aktuell utbildning.

Antagning till våra utbildningar sker efter sista ansökningsdag, och då Du mottar antagningsbesked/välkomstbrev har du blivit erbjuden en plats vid sökt utbildning. Antagningsbesked mailas ut till den adress Du angett vid ansökan.

Om du står som reserv till en utbildning, kan du få en plats vid utbildningen med kort varsel vid eventuella avhopp. Säkerställ därför vid anmälan att dina kontaktuppgifter är korrekta.

 

Kursavgift (om inget annat anges) 1200: -, varav 300: – anmälningsavgift.

Tänk på att det kan tillkomma kostnader för eget material.

Sámij åhpadusguovdásj målgrupp

  • Du ska vara 18 år.
  • Den vuxna delen av den samiska befolkningen.
  • Den övriga befolkningen vad det gäller kunskap, utbildning och information om samisk kultur, språk med mera.

Ytterligare information för ansökan till kurser i samiska

Sámij åhpadusguovdásj behandlar ansökningar som är kompletta och inkomna i tid.

Ansökan ska innehålla:

Personligt brev, där du konkret beskriver dina språkkunskaper i samiska.

Urvalskriterier:

  • Personligt brev
  • Rangordning utifrån anmälningstid
  • Du kan behöva komplettera med intyg/betyg från tidigare kurser i samiska språk.

Våra kurser i samiska är studiestödsberättigade för Sametingets korttidsstudiebidrag.

Läs mer om bidraget och hur du ansöker på Sametingets webbsida.

Avanmälan eller inställd utbildning

Inställd utbildning
Alla våra utbildningar anordnas under förutsättning att vi har tillräckligt många anmälningar till respektive utbildning.
Skulle utbildningen ställas in på grund av för få anmälningar återbetalas eventuellt inbetald kurs- och anmälningsavgift.  

Ångerrätt och avanmälan
Du som kund har rätt att ångra dig och avanmäla din kursanmälan senast 14 dagar efter att anmälan bekräftats.
Anmälningsbekräftelse är det automatiska mottagningskvittens från Questback som bekräftar att din anmälan kommit in (bekräftelsen skickas direkt efter att anmälan är gjord. Kommer den inte fram, så kolla i din mails skräpkorg, då det finns en risk att mail från Questback hamnar där).

Eventuell avanmälan meddelas Sámij åhpadusguovdásj genom att skicka ett e-post till:  antagning(@)samernas.se  
Mailet med ditt återbud ska innehålla ditt namn, adress, personnummer, din e-postadress samt utbildningens namn.

Vid avanmälan av kurs/utbildning fram till och med den 14:e dagen efter att anmälan har bekräftats återbetalas alla eventuella inbetalningar, inklusive anmälningsavgiften.

 Vid avanmälan av utbildning efter dag 14 att anmälan har bekräftats
Om avanmälan eller återbud sker från och med 15 dagar efter att anmälan har bekräftats faktureras anmälningsavgiften och vid en redan inbetald anmälnings- samt kursavgift, återbetalas endast kursavgift, då anmälningsavgiften är SÅG hanteringskostnad.

Avanmälan eller återbud inom 14 dagar före kursstart
Om anmälan till kurs är gjord 14 dagar eller mer, före kursstart och en avanmälan eller återbud sker 14 dagar eller färre, innan kursstart faktureras hela beloppet, alternativt så görs ingen återbetalning av eventuellt inbetalda kursavgifter och/eller anmälningsavgift samt eventuella avgifter för boende.

Vid anmälan till kurser med kort anmälningstid vid SÅG så görs ingen återbetalning av eventuellt inbetalda kursavgifter och/eller anmälningsavgift samt eventuella avgifter för boende.

Avanmälan eller avbrott vid sjukdom, graviditet eller olycka
Kursdeltagare som inte har möjlighet att påbörja en kurs eller utbildning vid Sámij åhpadusguovdásj, på grund av sjukdom, graviditet eller olycka måste skicka in ett läkarintyg samt fullständiga kontouppgifter för återbetalning.
För ovanstående fall (graviditet, sjukdom eller olycka) återbetalas alla inbetalda avgifter för studier och andra tillägg, exempelvis boende.
Anmälningsavgift återbetalas ej då det är Sámij åhpadusguovdásj hanteringskostnad.

Om du inte har möjlighet att fortsätta en påbörjad kurs eller utbildning på grund av sjukdom, graviditet eller olycka måste du skicka in ett läkarintyg till Sámij åhpadusguovdásj och då gäller följande, för helgkurser förlagd över en helg görs ingen återbetalning vid påbörjad kurs eller utbildning.

Ändrad kursledare
Sámij åhpadusguovdásj förbehåller sig rätten att boka en annan/andra kursledare med samma kompetens än den som annonserats vid tidigare tillfälle fram till kursens eller utbildningens första dag. Inbetalda studie- och anmälningsavgifter återbetalas inte i dessa fall då utbildningen och de kunskaper som förmedlas inte påverkas. Om en ändring i kursledare sker, informerar Sámij åhpadusguovdásj alla deltagare så snart som möjligt.

Avbrott på kurs eller utbildning på grund av anlitad kursledare
Om en kursledare inte har möjlighet att fullfölja undervisningen av en påbörjad kurs eller utbildningsträff och måste göra ett avbrott under sitt uppdrag återbetalas en del av kursavgiften, där avvägande görs för varje eventuellt tillfälle beroende på hur länge utbildningen pågått. Anmälningsavgiften återbetalas ej, då det är Sámij åhpadusguovdásj hanteringskostnad.

Ändrad tid eller datum
Sámij åhpadusguovdásj förbehåller sig rätten att ändra tid och/eller datum på de kurser och utbildningar som arrangeras. Vid ändring av tid/datum informeras deltagare/studerande så snart som möjligt och erbjuds möjlighet att föra över sin anmälan till den nya tiden/de nya datumen eller avanmäla sig från kursen/utbildningen. Då återbetalas alla eventuella inbetalningar förutom anmälningsavgiften som är Sámij åhpadusguovdásj hanteringskostnad.

Avanmälan eller återbud där betalningsansvarig är företag eller organisation
Om ett företag eller en organisation betalar för din kurs eller utbildning och du behöver göra en avanmälan eller lämna återbud så kan företaget eller organisationen anmäla en annan person i ditt ställe, om den personen besitter samma kompetens och uppfyller kursens kriterier. Då för vi över anmälan till den personen. I övrigt gäller villkoren om inställd kurs/utbildning och avanmälan enligt ovan.

Vill du veta mer?

Hör av dig, eller läs mer om vår verksamhet.

FÖLJ OSS

Besök oss

Borgargatan 2
962 31 Jokkmokk

Kontakta oss

info@samernas.se
+46 (0) 971 - 440 00