I samband med skolavslutning varje år delas flertalet stipendium ut till Sámij åhpadusguovdásj studenter.

Här presenteras 2022 års stipendiater.

Från vänster: Isabell Labba, Agnes Åstot, Cecilia Unnes, Linnea Sjulsson, Ebba Svonni, Oskar Filén, Inga Emelie Joma, Maja Huuva.
Ej med på bild: Magdalena Johansson och Isak Juuso.

 

STIPENDIER 2022

Klara Vendels minnesfond

Sameungdom som visat sig särskilt framstående i sameslöjd:

Isabell Labba, Inga Emelie Joma, Oskar Filén

Svenska missionssällskapet kyrkan och svenska kyrkan

Elev som visat ambition i studierna och föredömligt kamratligt uppträdande:

Lisa Drugge, Maja Huuva

Samernas stipendiefond

Elevkårens ordförande:

Ebba Svonni

Lennart Wallmarks Minnesfond

Fondens årliga ränta utdelas till elev som visat ambition i studierna:

Linnéa Sjulsson

 Märta Ahlström:

Cecilia Unnes och Magdalena Johansson

 Prenumeration Hemslöjden:

 Agnes Åstot

 Prenumeration Samefolket:

 Isak Juuso