Nu finns det möjlighet att ansöka om stipendium på 35 000kr för att genomföra en studie eller ett projekt inom slöjd, konsthantverk eller formgivning.

Ansöka
Vi vänder oss till dig som är, eller som är på väg att bli yrkesverksam slöjdare, konsthantverkare
eller formgivare. Det innebär att du arbetar minst 50 % av din aktiva tid med slöjd, konsthantverk
eller formgivning. Du som avslutar din utbildning senast september 2022 är också välkommen att
ansöka till projektet. Medlen motsvarar minst en månads arbete men kan också fördelas ut över en
längre tid. För att kunna ansöka behöver du vara boende i Norrbotten.

Tid
Projektiden löper från Augusti-Mars (2022-2023) Du väljer själv under vilken/vilka månader du
genomför ditt projektet.
Samla följande i en PDF:
-Beskriv syfte, målsättning och vad du kommer att arbeta med under projektperioden, det kan
exempelvis vara konstnärlig utforskning, att du vill lära dig en ny teknik eller utforska nya material,
eller att du vill arbeta fram ett specifikt verk. Ange när du planerar att genomföra projektet och
över hur lång tid det kommer att sträcka sig. Beskriv även hur du vill redovisa processen, det kan
exempelvis vara på sociala medier, genom text, film, bild etc. Max 1 A4.
-Konstnärligt CV
-Presentation av dig själv och ditt konstnärskap i form av text och bild. Max 5 projekt.
-Uppge om du ansöker som slöjdare, konsthantverkare eller formgivare.
Skicka din ansökan till: linnea.k.nilsson@norrbotten.se märk mejlet med ”Unga händer” Efter
inskickad ansökan får du ett bekrätfelsemejl, notera att detta sker inte automatiskt så det kan
komma att dröja till nästa arbetsdag. Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att
höra av dig till: linnea.k.nilsson@norrbotten.se /073-059 12 20

Deadline
29/6 -2022 (Besked lämnas under vecka 27)
Redovisning av projekt
Redovisning sker skriftligt till Länshemslöjdskonsulent Region Norrbotten och projektet Formstark
Norrbotten när projektiden är avslutad. Under pågående projekt ser vi gärna att du presenterar
hur arbetet fortskrider och visar hur din process ser ut.

Projektmedel
30 000kr i stipendie alt om du önskar att fakturera
5000kr ex. moms för materialkostnad.
Arrangör: Länshemslöjdskonsulenterna Region Norrbotten tillsammans med projektet Formstark
Norrbotten.
Instagram: hemslojdnorrbotten
Facebook: Hemslöjdskonsulenterna Region Norrbo:en