Blockläsning – nytt upplägg för helårsutbildningarna i duodje fr.om läsåret 22/23

Från och med läsåret 2022/2023 förändrar vi på Sámij åhpadusguovdásj upplägget för helårsutbildningarna i duodje.  

Utbildningens är i dag organiserad så att studenten läser samiska språk samt samernas kultur och historia parallellt med duodje över hela läsåret. Det nya upplägget innebär att ämnena kommer att delas upp i specifika perioder utan avbrott för andra ämnen.

Kurserna i duodje kommer inte att genomgå några förändringar i schema där år 1 och år 2 läser tillsammans till största del. De ytterligare enskilda timmar undervisning som år 2 har tillsammans genomförs fortsatt varje vecka, samt under de veckor då år 1 har annan undervisning.

Samiska språk för både år 1 och år 2 kommer att läsas under totalt tre skolveckor under läsåret, där två veckor är förlagda till höstterminen och en vecka är förlagd till vårterminen.

Ämnet samernas kultur och historia för år 1 förläggs till två skolveckor, fördelat på en vecka vardera terminen.

Omstruktureringen av utbildningen görs i ett steg för kvalitetssäkring och för att ge större behållning till studenten av undervisning såväl som resultat. Verksamheten ser att ovanstående förändring ska öka motivationen och skapa fler arbetstillfällen i Sápmi.